TOPAZ Nummer 4 / 2002
Welkom
Een introductie van Feminenza
The Message of Water
Filmbespreking: A Beautiful Mind
De menselijke template
Raadsels en hersenkrakers
Opvoeden en leren kan beter
Muziek door de tijd heen
Psychologie - Vanuit een Template perspectief
Verzorgingshuis-project
Nadere kennismaking met de Template Stichting
Effectieve kleuren

De menselijke template

Een eenvoudige manier om de 'menselijke template' te begrijpen is hem te zien als het 'innerlijke verhaal' van het natuurlijke ontwerp van een mens, van waaruit zijn ware karakter en kwaliteiten tot leven komen. Het natuurlijke ontwerp begrijpen betekent jezelf kennen en is het vinden van echte vrijheid.

Het ontdekken en begrijpen van de menselijke template is een passie en is tevens het voornaamste streven geworden voor mijzelf en veel anderen in de wereld. Het waarom hoop ik in dit artikel duidelijk te maken.

Wat we zijn, volgens ons ontwerp

Fingerprint Leven in onze tijd en proberen er zin in te ontdekken is een uitdaging voor de meeste van ons. Hoe kun je in hemelsnaam wijs worden uit duizend theorieën, ideologieën, dogma’s en aannames die op ons afkomen? Het wemelt van verwarring en tegenstrijdigheden op elk gebied en velen zoeken hard naar een paar eenvoudige richtlijnen die van gezond verstand getuigen. Dus, waar begin je?

Ieder menselijk wezen op aarde wordt geboren met precies dezelfde template. De template die we zijn bevat een lichaam, een verstand, een instinct, emoties, een ziel en een geest. Daarbij komt nog het hoogste vermogen van alle levende wezens op aarde, het bewustzijn.

Het is ontzagwekkend. Wanneer je alleen al denkt aan de veelzijdigheid aan vaardigheden, kwaliteiten en gevoelens in een mens, als je denkt aan de onbeperkte capaciteit om te weten en te begrijpen, dan is het duidelijk dat we leven binnenin de buitengewone wereld van het prachtigste ontwerp. Dit ontwerp en de manier waarop het werkt is de natuurlijke 'wegenkaart' van het leven.

Door te onderzoeken en ontdekken wat het natuurlijke ontwerp van onze menselijke template is, kunnen we beginnen te begrijpen wat we zijn, hoe we geacht worden te handelen en waarom ons in de eerste plaats een leven gegeven is.

Een simpel voorbeeld: het wordt door deze benadering duidelijk dat de mens niet gemaakt is om gewelddadig te zijn, want geweld verhit en vernielt de natuurlijke systemen, in onszelf en in anderen. De mens is niet gemaakt onrecht te doen, want dat neemt weg van het leven, in de eerste plaats van dat van onszelf. De mens is niet gemaakt slaaf te zijn van machines of voorbijgaande modeverschijnselen of perversie, want we worden vrij geboren.

Wanneer je in de ogen van een baby kijkt, dan weet je absoluut zeker dat een mens zuiver, zoekend en vriendelijk gemaakt is en niet hardvochtig. Bovenal is de mens gemaakt het doel van zijn leven te achterhalen en dat te vervullen op zijn eigen unieke manier, want we zijn allemaal totaal uniek, van onze ervaringen tot onze vingerafdrukken.

Persoonlijke ontwikkeling

Human Omdat de mens kan creëren - nieuwe ideeën, nieuwe gevoelens, nieuwe producten en nieuwe handelingen - zijn wij de enige wezens op aarde die het oorspronkelijke, verborgen patroon van een ontwerp, een idee, een wetenschap, van wat dan ook, kunnen begrijpen en verder ontwikkelen. Dit betekent dat de onmetelijke mogelijkheid, macht en verantwoordelijkheid van verandering binnen ons bereik liggen.

Echte verandering is een kwestie van persoonlijke ontwikkeling en dit karakteriseert de voornaamste bezigheid binnen het Template Netwerk. Bijvoorbeeld, wanneer u in dit tijdschrift leest over het werk met kinderen van Thea Kreeft en Jeroen Brons, dan merkt u dat ze zich concentreren op de natuurlijke groeipatronen van kinderen. ‘We hebben gemerkt dat het verzamelen van kennis parallel moet lopen aan het ontwikkelen van innerlijke kwaliteiten. Deze ontwikkeling zal kinderen helpen zich gemotiveerd te voelen over hun leven en hun deelname in de maatschappij’ (Thea Kreeft).

Deze bewuste groei van kwaliteiten is van fundamenteel belang in persoonlijke ontwikkeling, in iedere levensfase. Het is als een 'thuiskomen' bij de kwaliteiten die eigen zijn aan ons ontwerp - zoals zorg en standvastigheid, maar ook de ongebreidelde behoefte om dingen te ontdekken.

Een ander voorbeeld hiervan is de bijna universele liefde voor muziek in volkeren van alle landen. De aantrekkingskracht hiertoe lijkt eigen te zijn aan de mens. Verderop in deze uitgave kunt u lezen over het pionierswerk van de musicus Jonathan Ofir in Denemarken: ‘Onze missie is de waarde te vinden van wat we al hebben’.

Een volgend voorbeeld is het artikel van Anna Hannon van de internationale vrouwengroep 'Feminenza' die, zoals ze schrijft ‘een nieuwe template voor vrouwen’ aan het pionieren is. Dit is ook voortgekomen uit het streven naar persoonlijke ontwikkeling, waarvan ze een voorbeeld geeft door te verklaren: ‘we streven er naar om te ontwikkelen, wat we zien als een hoger niveau van persoonlijke groei waaraan we de term ‘Dame’ geven - dit in contrast met de niveaus en titels van ‘Meisje’ en ‘Vrouw’’.

Persoonlijke ontwikkeling is het meest natuurlijke beginpunt in het leven, want het is een aangeboren behoefte, verlangen en plezier om te groeien, te verfijnen en te veranderen. De geest van dit streven wordt op briljante wijze door een uitspraak van Gandhi gekarakteriseerd: ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’.

* * * * *

De simpele, eerste stap hierin is te erkennen dat we een doelmatig ontwerp zijn, dat tot volle bloei kan komen wanneer we de aangeboren passie en nieuwsgierigheid van onze jeugd opnieuw ontdekken.

Waarom hebben we vijf vingers van verschillende lengte, wat zijn de ziel en de geest, waar gaat ons bewustzijn naartoe als we slapen, wat is kleur, wat is mijn ware aard, wat voor soort mens wil ik zijn?

Deze vragen drijven ons regelrecht het echte onbekende van het leven in en de natuurlijke wereld van voelen en begrijpen, waardoor we groeien. Immers de menselijke template die we zijn, oneindig in haar mogelijkheden, is een spiegelbeeld van het grote universum waarin we leven.

Mark Ballabon B.A. (Hons)

Mark Ballabon is schrijver, componist en internationaal spreker, die al vele jaren bij het Template Netwerk betrokken is.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.