TOPAZ Nummer 4 / 2002
Velkommen
Feminenza - et nyt internationalt netværk for kvinder
Budskabet fra vand
Filmanmeldelse: Et smukt sind
Menneske-skabelonen
Tænkeboksen
At have med børn at gøre
Musik gennem tiden
Psykologi - fra et Template perspektiv
Et plejehjems projekt
Spektrum Workshops - en unik oplevelse
Farverne påvirker os

Farverne påvirker os

Besøgende på udstillingen for internationalt design i Tel Aviv 2002, fik sig en større overraskelse, da de trådte ind i ”Springvand af farver”-pavillonen.

For det første fordi der var så mørkt og for det andet, fordi der slet ikke var noget regulært design. For de mere end 12.000 mennesker, som i alt besøgte udstillingen, stod det hurtigt klart, at de ville få en oplevelse ud over det sædvanlige. I det store mørke rum sås først en række med syv lys-telte, hvert telt i en af regnbuens syv farver. Inden den første overraskelse havde lagt sig, blev de mødt af en ceremonimester, som gav en kort introduktion og delte afkrydsningsskemaer ud til dem, der havde lyst til at deltage i et interessant eksperiment. Eksperimentet var så enkelt og tiltalende, at de fleste tog imod tilbuddet.

Folk blev bedt om at gå ind i hvert af de fem meter høje telte og sidde en tid på en farvebelyst stol og ”føle”, hvilken virkning farven havde på dem. På skemaet var der ni ord til hver af de syv farver. De blev bedt om at vælge de tre ord, de intuitivt følte, bedst beskrev den oplevelse, lysbadet havde været. Derefter kunne de gå over i en af de ti stande i nærheden, hvor en farvespecialist gav dem en analyse af deres individuelle følsomhed over for farver. Analysen blev udarbejdet, dels ved brug af det til formålet udviklede skema, dels ved en form for avanceret kinesiologi, der kunne afsløre, hvilke af de syv farver de var mest sensitive over for.

Dr. Cornel Lostig, udstillingens videnskabsmand, udtaler: ”I alle mine år som neurobiolog og hjerneforsker har jeg aldrig set noget lignende. Farvers indflydelse på os er virkelig blevet et meget populært emne de senere år. Forskere prøver nu videnskabeligt at bevise det, de fleste allerede ved: nemlig at forskellige farver påvirker os forskelligt. Men præcis hvor virkningsfulde farver er, hvad den præcise virkning er, og hvordan den kan bruges, det er spørgsmål, der diskuteres flittigt blandt forskere i dag.”

Dr. Lostig er medlem af en tværfaglig tænke-tank, som blev stiftet i Israel ved navn Plasma-Gruppen. Plasma-Gruppen, som består af 12 medlemmer, har deltaget i utallige banebrydende projekter verden over, og alle projekterne har bygget på en ny bevidsthed om farve, design og menneskelig multi-intelligens.

Professer Ezri Terazi, leder af det industrielle design-fakultet på Betzalel Art & Design Academy i Jerusalem, var blevet opfordret til at designe Plasma-Gruppens pavillon på udstillingen. Han udtaler: ”Jeg har nu kendt Plasma-Gruppen i fire år, idet de har hjulpet mig med at tilrettelæge magister-kurset på Betzalels design-fakultetet. Det har været meget inspirerende at samarbejde med dem, og jeg har benyttet mig af deres kunnen både i min planlægning og som undervisere på akademiet. Deres indfaldsvinkel er futuristisk, idet de bruger en avanceret model, de kalder Pentagrammic Intelligence Framework, som fremmer kreativiteten blandt vores elever. Det har været en glæde for mig at hjælpe dem med specielle effekter til deres udstilling. Vi brugte farveteknologi og springvand såvel som særlig udvalgt musik og videoskærme, alt sammen med det formål at tilvejebringe en helt speciel atmosfære for de besøgende.”

Faktisk var interessen så stor, at nogle kom tilbage for at opleve farveteltene mere end én gang, til trods for at de ofte skulle stå i kø i over en time for at komme ind. Plasma-Gruppen har tilbudt at lave særlige workshops for dem, der er interesserede i at finde ud af mere om, hvorfor de er særlig følsomme over for en bestemt farve, hvad dette betyder, og hvordan de kan afbalancere påvirkningen.

Plasma-Gruppen afholder workshops, seminarer m.m i USA og Europa.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.