TOPAZ Nummer 4 / 2002
Velkommen
Feminenza - et nyt internationalt netværk for kvinder
Budskabet fra vand
Filmanmeldelse: Et smukt sind
Menneske-skabelonen
Tænkeboksen
At have med børn at gøre
Musik gennem tiden
Psykologi - fra et Template perspektiv
Et plejehjems projekt
Spektrum Workshops - en unik oplevelse
Farverne påvirker os

Psykologi - Fra et Template-perspektiv

Psykologi kan beskrives som forståelsen af menneskets tanker og adfærd, og af hvorfor det handler, som det gør.

Men et Template-synspunkt afslører, at det er meget mere ­ mere væsentligt er det her måden, mennesket opfatter verden på, mediet, hvorigennem mennesket forbinder sig til verden, både den fysiske og den usete, og etablerer sit liv og sin tankegang inden for et system af rationalitet og værdinormer, som igen bestemmer menneskets tanker og handlinger.

Psykologi kunne beskrives som det personlige filter, mennesket ser verden igennem, som kan variere mellem transparent og uigennemsigtig i dets åben- eller lukkethed for de basale realiteter, som er fælles for alle mennesker.

“Alt, hvad jeg oplever er psykologisk. Til sidst er vi så indhyllet i psykologiske billeder, at vi kun kan nå ind til tingenes kerne gennem os selv. Alt, hvad vi kender til, består af psykologisk materie. Psyke er den mest virkelige eksistens, fordi det er det eneste øjeblikkelige. Det er denne virkelighed, psykologen kan henvise til, den psykologiske virkelighed.”
C.G. Jung

 
Dette er roden til det meste af den moderne psykologi, der som akademisk disciplin er vokset ud af Sigmund Freuds arbejde og af den psykolanalytiske bevægelse i begyndelsen af det 20. århundrede. Selv om der ud fra bl.a. C.G. Jungs tanker (se indrammede afsnit) opstod andre indflydelsesrige retninger, som forsøgte at inddrage en bredere og mere åndelig dimension, så er det hele baseret på livserfaringer, der ligger over 100 år tilbage i en helt anderledes tidsalder. De forandringer, der har fundet sted i løbet af de sidste 100 år, er helt uden sidestykke i forhold til nogen anden periode i menneskets historie. Den industrielle revolution har medført fremskridt i viden på alle fronter og er accelereret gennem den teknologiske revolution med f.eks. biler, fjernsyn og Internettet. Det er ikke en urimelig antagelse, at der er brug for en helt ny indfaldsvinkel til psykologi i disse meget anderledes tider.

Desværre har den freudianske arv, hvor hovedvægten lægges på kontrol af underbevidsthedens begær, medført en kollektiv ensretning i en moderne, forbrugerorienteret verden, som undertrykker den individuelle selvbestemmelsesret og frihed. Dette skaber alt for ofte et uigennemsigtigt filter af fordomme og isolation, som afskærmer individet og samfundet fra bevidstheden om en verden, der hastigt bliver mere manisk materialistisk og irrationel, og hvor eksterne løsninger bliver stadig mere umulige at finde og tro på. Nu er ’miljø blevet skilt fra arv’, og mennesket har fjernet sig fra skabelsens naturlige orden med efterfølgende forfærdelige konsekvenser for vor egen og vor planets fremtid.Er der så en anden måde, et andet udgangspunkt?

Som en foreløbig skitse tilbyder denne artikel en introduktion fra et menneskeligt Template-standpunkt til dette emne, som rummer nogle af de mest udfordrende og vigtige problemstillinger, mennesket står over for i det 21. århundrede. Man kunne sågar pleje det synspunkt, at roden til menneskets problematiske situation ligger i den moderne psykologis opfattelser (og misopfattelser), og at svarene, hvis de findes, ligger i en ny indfaldsvinkel til emnet psykologi.

Sjæle-psykologi

Som beskrevet i Template-artiklen i sidste nummer er det fra et Template-synspunkt en grundlæggende antagelse, at mennesket er udstyret med en ånd og en sjæl, og at den, der vil forstå psykologi, må begynde med sjælen.

“Den moderne overbevisning, der sætter det fysiske i centrum, fører til en psykologi uden sjæl, hvor det psykologiske blot fremstår som en biokemisk bivirkning.”
C.G. Jung

 
Templatens udgangspunkt i forhold til psykologi kan beskrives, som følger:

  • Menneskets ånd og sjæl bor i menneskekroppen.
  • Menneskets krop består af et kolossalt og utrolig raffineret system af sanser, operative centre, hjerner, nerver, blod, fordøjelse og vitale organer osv.
  • Og væsentligere, at mennesket også består af finere, mindre fysiske “legemer”, deriblandt auraen og de elektromagnetiske systemer, som gemmer koder, der er levn, “journaler” og styrende mønstre, formet af alt, hvad et menneske er og gør i sin levetid.
  • Det hele befinder sig i et øko-system på en enestående og sjælden planettype med en enkelt måne i et solsystem, omgivet af et univers, som er en del af et enormt skaberværk af stjerner, galakser, mørkt stof og kolossale vidder af ultimativt gådefuldt “rum”.
  • Mennesket er omgivet og opretholdes af processer, der er underfulde og uforlignelige i deres mangfoldighed, men som ikke desto mindre er automatiske.
  • Grunden til at mennesket og det åndelige liv eksisterer blandt denne mangfoldighed er, at det skal være den frie del af et ellers fuldautomatisk system.
  • Mennesket hører til på skabelsens tinde ganske enkelt pga. dets bevidsthed og frihed til at vælge.
  • Den skabende intelligens eller magt, der skabte dette system, må have vidst, at det ville være formålsløst uden et sådant lysende punkt af bevidsthed, værdsættelse, følelse, valgfrihed og evne til at føle ærefrygt – disse træk er naturlige for mennesket og gives tilbage fra mennesket til skabelsens kilde.

For at muliggøre dette måtte visse forhold i menneskets design være på plads. Mennesket måtte ikke være fastlåst, og menneskekroppens systemer måtte udstyres med uendelig fleksibilitet for at kunne håndtere og reagere på en stor mænge forskellige og uforudsigelige forhold – forestil dig forskellen ved at leve som romersk soldat eller som bonde i den mørke middelalder, sammenholdt med vores levevilkår i det 21. århundrede!

Derfor måtte systemet udstyres med et orkestrerende princip, som kunne håndtere denne grad af fleksibilitet. Og det er sjælen. Som analogi, så prøv at forestille dig et orkester uden en dirigent til at styre og integrere de forskellige instrumenter på den måde, symfonien kræver. Det ville være formålsløst at skabe et så fleksibelt og rigt facetteret instrument som mennesket uden en avanceret dirigent. Mennesket kan benytte sig af sjælen som livets “orkestrator-medie”. Mennesket besidder også muligheden for og udfordringen til selv at kunne beslutte sig for at yde det optimale inden for kroppens design og evolution. Dog har alle dele af menneskets system potentialet til at frasige sig valgfrihedens ansvar.

Mennesket er ikke skabt til at være bundet; frihed findes og forventes af systemet, men kan pr. definition ikke gøres obligatorisk. Det er op til hvert menneske enten at vælge og gribe muligheden for frihed eller at degradere sig til en lavere livsform.

Moderne psykologi er ikke alene overvejende baseret på en smal fortolkning af menneskets liv på et materielt grundlag, den fornægter eller undgår også det fundamentalt væsentlige spørgsmål om muligheden for liv efter døden. En Template-indfaldsvinkel til psykologi ser menneskets liv som en række “optrædender” i forskellige udformninger og under forskellige omstændigheder, for at individet kan etablere sig og tjene skabelsen og skabelsens menneskelige formål.

Terry Gloag
Thomas Peddinghaus

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.