TOPAZ Nummer 4 / 2002
Velkommen
Feminenza - et nyt internationalt netværk for kvinder
Budskabet fra vand
Filmanmeldelse: Et smukt sind
Menneske-skabelonen
Tænkeboksen
At have med børn at gøre
Musik gennem tiden
Psykologi - fra et Template perspektiv
Et plejehjems projekt
Spektrum Workshops - en unik oplevelse
Farverne påvirker os

At have med børn at gøre

“Det allervigtigste i samværet med børn er at prøve at leve sig ind i, hvordan et barns verden føles.”

Et barns opfattelse af livet kan i mange tilfælde være radikalt anderledes end vores egen. Udfordringen for forældrene er at se verden fra barnets perspektiv, samtidig med at man øser af egen erfaring, omsorg og viden, for at give barnet den bedst mulige opvækst og udvikling. Dette er en holdning, som deles af Thea Kreeft (40) og Jeroen Brons (37), der begge er forældre med en brændende interesse for børns vilkår og uddannelse. Gennem flere år har de viet det meste af deres fritid til at arbejde sammen med andre forældre og lærere for at udforske børns naturlige vækstmønstre og udvikle undervisningsforløb, som understøtter det unikke potentiale i hvert barn.

I løbet af de sidste to år har de stiftet foreningen “Matrijs Foundation” (matrijs er det hollandske ord for matrice). Foreningen organiserer forskellige arrangementer for børn, med størst fokus på aldersgruppen 0-5 år, og planen er at starte foreningens første børneinstitution i slutningen af 2002. Det følgende er uddrag fra et interview med Thea og Jeroen om deres arbejde i Matrijs og deres visioner for børnenes fremtid.

Viden og kvaliteter

Thea Kreeft Thea: "Det er vores erfaring, at en naturlig læreproces danner grobund for en sideløbende udvikling af indre kvaliteter. Denne udvikling vil give børn en større motivation i forhold til deres eget liv og deres deltagelse i samfundet som helhed.

Det er en let sag at hente informationer fra Internettet og andre globale kommunikationsveje i vores moderne tidsalder. Men det er en langt større udfordring at erhverve og udvikle personlige kvaliteter. Viden uden kvaliteter kan sammenlignes med forskellen på et hus og et hjem. Den store fokusering på opnåelse af viden, som vi oplever i dag, forårsager en følelse af usikkerhed og utilstrækkelighed hos mange unge, idet det kun er resultatet, der tæller, og ikke hvordan det er opnået.

Gjorde barnet sig umage undervejs?

Prøvede de noget nyt?

Gør resultaterne barnet i stand til at finde ud af mere om sine muligheder?

Havde de det sjovt, mens det stod på?

Indlæring er ikke noget, der kun involverer hjernen, men alle ens ressourcer.”

Jeg bad herefter Thea og Jeroen fortælle noget mere om deres erfaringer med at hjælpe børn til at udvikle deres indre kvaliteter.

Thea: "Vi stimulerer basale kvaliteter som f.eks. selvtillid og selvrespekt ved at behandle børnene med respekt og ved at opmuntre dem i de ting, de gør. Det er vigtigt at bekræfte børnene i specifikke ting. Når et barn viser én en tegning, siger man måske: “Nej, hvor er den flot!”, men barnet ville faktisk føle sig mere opmuntret, hvis man tog sig tid til at studere tegningen og sagde noget om, eksempelvis farvevalg eller motiv. På den måde fastholder barnet motivationen for at tegne.

Udviklingen af værdier skal starte tidligt med at lære at sætte pris på ens krop og alt det, den kan gøre. Vi opmuntrer børnene til at lægge vægt på, hvordan de passer på sig selv og deres krop, børster tænder og tager en lur, når de er trætte, og vi fortæller dem om, hvor vigtigt det er at spise sundt og ernæringsrigtigt. Børn vil på et senere tidspunkt have mere lyst til at lære om noget, de allerede værdsætter. For eksempel beder vi måske børnene om kun at kommunikere ved hjælp af fagter og kropssprog i et kvarter. Efter denne øvelse vil børnene værdsætte, at de kan tale og bruge et sprog!”

Jeroen: "Kvaliteter bliver vigtige på forskellige udviklingstrin. Et toårsbarn kan næppe helt forstå begrebet “tålmodighed”, hvorimod et femårsbarn helt klart er nødt til at lære det. Der var en dag, hvor min femårige datter ventede besøg af en ven, og hun glædede sig sådan, at hun spurgte mig hvert femte minut, hvornår vennen kom. Det er et godt tidspunkt at bringe “tålmodighed” på bane med eksempler fra naturens verden: Hvis du planter et tulipanløg i oktober, vil det først blomstre om foråret, så i den mellemliggende tid er det bare om at passe godt på den lille plante og vente.”

Golden Education Template

En af Matrijs vigtigste inspirationskilder er “The Golden Education Template” i Israel. Her er en gruppe forældre og lærere gået i gang med at virkeliggøre deres visioner om børnepasning og uddannelse med etableringen af et dagplejecenter og en grundskole. Den nye undervisningsmodel har nu kørt i fem år, og resultaterne er bemærkelsesværdige. Børnene er begejstrede for at lære, de føler sig motiverede og synes, skolen er et vigtigt og godt sted at være. Medlemmerne af Matrijs tager jævnligt til Israel for at udveksle erfaringer og deltage i seminarer. Det er på længere sigt deres plan også at etablere en grundskole i Holland, baseret på de samme grundprincipper som “the Golden Education Template” i Israel.

En grundpille i Matrijs filosofi er at opmuntre hvert enkelt barn til at forblive åbent over for en bred vifte af livets muligheder og oplevelser. En anden er at stimulere de specifikke talenter og unikke egenskaber i hvert enkelt barn. Både forældre og lærere undervises i, hvordan de kan føre disse tanker ud i praksis.

Jeroen: “For at fremme åbenhed forsøger vi selv at være så alsidige som muligt. Man kan holde børns “kanaler” åbne ved tidligt at introducere emner, de skal lære mere om senere. Man kan f.eks. præsentere et barn på fire år for begrebet “pi”, ikke fordi de nødvendigvis kan forstå det, men det vil bygge bro til det tidspunkt, hvor de skal lære matematik. Eller man kan sige enkle sætninger på fremmedsprog. Børn på tre-fire år har en utrolig evne til at absorbere nyt og vil lagre emnet til senere brug. Vi inviterer ofte forskellige mennesker til at komme og fortælle børnene om deres særlige interesseområder og erfaringer. Den ene dag kan det være musik, den næste havebrug eller fortællekunst. Der er ingen hurtigere vej til at lære om noget og fatte interesse for det, end ved at møde mennesker, der brænder for det, de beskæftiger sig med.”

Thea: "At opmuntre barnet er altafgørende. Kort sagt så tror vi ethvert barn har brug for at vide, at de kan opnå det, de gerne vil. Den bedste opmuntring opnås gennem evnen til at forstå, at hvert barn er unikt.”

Forældre som ledere

Baseret på mange års research og erfaringer tilbyder Matrijs workshops for forældre, hvor de arbejder på at skabe større opmærksomhed, og opmuntrer til åbne diskussioner om opdragelse og undervisning. Disse workshops kendetegnes ved deres uformelle natur, med tid og plads til debat og gensidig udveksling af tanker. De forskellige workshops har fællestitlen “Forældre som ledere”.

Jeroen: "At vejlede børn begynder med selvforståelse.” ’Hvor fri er jeg, og hvordan opmuntrer jeg mig selv?’ ’Mister jeg interessen, hvis nogen begynder at snakke matematik, og er det, fordi jeg ikke begreb det i skolen?’ Jeg holdt selv op med at synge efter de første klasser, fordi jeg fik den opfattelse, at jeg ikke var særlig god til det. Da jeg senere opdagede, hvor meget jeg rent faktisk holder af at synge, tog jeg det op igen og arbejdede mig igennem den modstand, jeg havde opbygget. Og man behøver altså ikke være nogen Frank Sinatra for at elske og finde glæde i at synge.”

Thea: "Som voksne er vi nødt til at være parat til kigge på os selv. Meget af det, der gror i vores børn, afspejler, hvad vi som forældre planter og opmuntrer i dem. At opdrage et barn kræver ofte, at vi er opmærksomme på vores egen personlige udvikling.

Vi glemmer let, at det, der virker “normalt” og rimeligt for os, ikke nødvendigvis er det samme for et barn. Man kan ikke forlange en bestemt adfærd af et barn uden at give det den rette forståelse og begrundelse for kravet. Det er langt mere effektivt at vise et barn, hvorfor du ikke vil have, at de render ind i huset med mudder på skoene, ved at lære dem at værdsætte et rent hjem. Det er meget vigtigt, at børnene forstår grunden til noget og ikke bare modtager ordrer. Begrundelser fører til værdier, og siden finder børnene deres egne bevæggrunde. Det er overordentlig vigtigt at udstyre børnene med basale oplysninger og værdier, så de lærer at tænke selvstændigt, danner deres egne meninger og bliver til ansvarlige mennesker.”

Matrijs mener ikke, at opdragelse og uddannelse er forældrenes og lærernes opgave alene. Et barn lærer i hvert vågent øjeblik af sit liv, i hvilket forældre, naboer, børnehave, skole og omgangskreds alle spiller en vigtig rolle.

Jeroen: "Jeg er overbevist om, at hvert menneske er født med uanede muligheder og en bred vifte af unikke talenter. Spørgsmålet er, hvordan vi kan genkende og opdage disse evner. Gennem det arbejde, vi laver i Matrijs, håber vi at bidrage til at skabe positive forandringer i morgendagens verden.”

Thea: "Det er selvfølgelig op til den enkelte forælder at opdrage sit eget barn bedst muligt, og det er en evig læreproces. At opdrage børn er et stort ansvar. Nogle ting gør vi intuitivt godt, og på andre områder vokser vi med opgaven. Det vigtige er, at vi prøver at forstå, hvordan det er at være barn i en verden, der bliver mere og mere indviklet.”

Grundlæggerne af Matrijs er alle medlemmer af Template-Stiftelsen, Holland.
Hvis du ønsker at kontakte Matrijs: www.stichtingmatrijs.nl.

Interview af Lotten Kärre

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.