TOPAZ Nummer 4 / 2002
Velkommen
Feminenza - et nyt internationalt netværk for kvinder
Budskabet fra vand
Filmanmeldelse: Et smukt sind
Menneske-skabelonen
Tænkeboksen
At have med børn at gøre
Musik gennem tiden
Psykologi - fra et Template perspektiv
Et plejehjems projekt
Spektrum Workshops - en unik oplevelse
Farverne påvirker os

Menneske-skabelonen

Måske vil det hjælpe, hvis jeg starter med en enkel definition af, hvad der her menes med “menneske-skabelonen” og dernæst forklarer, af hvilken grund beskæftigelsen med det emne på nuværende tidspunkt er blevet så intens og væsentlig både for mig og for mange andre rundt om i verden.

En enkel måde at forstå begrebet menneske-skabelonen på, nås ved at opfatte det som den måde mennesket er skabt på fra naturens hånd, og som udtrykker dets sande karakter og egenskaber. At forstå dette er at forstå sig selv og giver mulighed for at finde vejen til et liv i ægte frihed.

Sådan har naturen skabt os

Fingerprint Det kan i disse tider være en stor udfordring for os alle bare at leve og finde mening med tingene. Hvordan skal man dog kunne finde hoved og hale i de mange tusinde teorier, ideologier, trosretninger og hypoteser, som konstant omgiver os? Forvirring og mistænksomhed råder overalt, og midt i dette er vi mange, som sukker efter mere enkle og fornuftige retningslinier. Så hvor skal vi begynde…?

Hvert eneste menneske på denne klode er dannet udfra nøjagtig samme skabelon. Og skabelonen indbefatter krop, sind, instinkt, følelser, sjæl og ånd, samt den højeste egenskab, noget levende på Jorden besidder, nemlig bevidsthed.

Det er i virkeligheden utroligt! Og når man tænker over, hvad et menneske formår i form af alsidighed, evner, kreativitet, følelser og ubegrænset kapacitet for viden og forståelse, så er det tydeligt, at vi allerede lever i en fantastisk verden med den smukkeste tænkelige formgivning. Og disse naturlige rammer og den måde, de fungerer på, er vores naturlige “kørselsvejledning” i livet.

Det er forskning omkring menneske-skabelonens naturlige design og funktion, der gør det muligt for os at nå en første forståelse af, hvad vi som mennesker er for nogle størrelser, hvordan det har været meningen, vi skulle fungere og gebærde os, og hvorfor vi overhovedet har fået et liv.

På denne måde er det nemt at forstå, at et menneske fra naturens hånd ikke er skabt til at være voldelig. For vold overopheder og nedbryder de naturlige systemer i os selv og andre. Mennesket er ganske enkelt ikke skabt til at forårsage smerte, for det reducerer livets muligheder, for alle parter. Det ligger ikke i menneskeskabelonen at være underlagt maskiner eller tidens trends eller abnormalitet, for vi er født frie.

Og når man ser ind i et lille barns øjne, så ved man med sikkerhed, at vi mennesker er skabt til at være rene i tanke og handling, søgende og venlige - ikke rå og hårde. Frem for alt ligger der i vor menneskelige skabelon en tilskyndelse til at udforske formålet med livet og til at fuldføre dette formål hver på vor helt egen måde, for vi er alle unikke, lige fra livserfaring til fingeraftryk.

Personlig udvikling

Human Derved når vi frem til den kendsgerning, at fordi mennesket gennem nye ideer og nye følelser og handlinger er i stand til at skabe, er vi de eneste skabninger på jorden, som på original vis kan “skabe rammer”, eller skabe nyt, hvilket betyder, at det ligger i menneskets hænder at skabe forandringer og løfte det ansvar, der følger med!

Ægte forandring sker gennem personlig udvikling, ud fra den naturlige skabelon vi er dannet af, og dette udgør et centralt omdrejningspunkt inden for Template-Netværket.

Så når du for eksempel læser artiklen i dette blad om Thea Kreefts og Jeroen Brons' arbejde med børn i Holland, vil du se, at de koncentrerer sig om børns naturlige vækstmønstre. “Det er vores erfaring, at en naturlig læreproces giver basis for en sideløbende udvikling af indre kvaliteter. Denne udvikling vil gøre, at børnene føler sig motiverede omkring deres eget liv og deres sociale rolle i samfundet .” (Thea Kreeft).

Den bevidste udvikling af kvaliteter er af fundamental betydning for personlig udvikling i enhver alder. Det er som “at komme hjem” til de egenskaber, som hører til vores design - kvaliteter som omsorg, stabilitet og en uhæmmet eventyrlyst.

Et andet eksempel kan ses i menneskers næsten universelle glæde ved musik i alverdens lande, hvilket også ligger i skabelonen for det, vi mennesker bliver tiltrukket af. Også i dette blad vil du kunne læse om musikeren Jonathan Ofir fra Danmark og hans pionerarbejde med sin trio, hvor musikerne begynder med at samstemme sig selv, før der tages fat på violiner og andre musikinstrumenter. Som han selv skriver: “Vores opgave er at finde frem til værdien i det, vi allerede besidder.”

Endnu et eksempel møder vi i Anna Hannons artikel i denne udgave af Topaz om den internationale kvindesammenslutning “Feminenza”, der, som hun skriver, “baner vejen for en ny skabelon for det at være kvinde”. Dette arbejde hænger igen sammen med en stræben mod personlig udvikling, beskrevet som følger: “Vi arbejder på at udvikle, hvad vi opfatter som et højere niveau inden for personlig vækst, som vi giver betegnelsen “dame” “ – i spænd og kontrast med de to andre naturlige kvindeprofiler “pigen” og “kvinden”.

Så personlig udvikling er et helt naturligt udgangspunkt i ens eget liv, for det afspejler et indbygget behov i os alle; en kærlighed til og længsel efter vækst, forbedring og forandring - som udgør en grundpille i skabelonen for vores egen menneskelige karakter.

Det er dette arbejde, som har en fundamental plads i alt, hvad vi foretager os i Template-Netværket, og i alt det, som ligger til grund for de følgende artikler. Og jeg synes, at Ghandis ord udtrykker ånden heri så godt, når han siger: “Vær selv den ændring, du ønsker at se i verden.”

Den skabelon og udviklingsramme for mennesket, vi søger, er fuld af personlig udvikling og formidler tillige det første skridt mod den erkendelse, at vi er et design, skabt med et formål for øje. Et formål, som kan komme til udtryk ved vor egen viljes kraft, når vi genfinder den naturlige nysgerrighed og lidenskab for livet, som vi så ofte oplevede til overflod i vores barndom og ungdom. Derfor spørger jeg: Hvorfor har vi fem fingre af forskellig længde? Hvad er sjæl, og hvad er ånd? Hvor er vi henne, når vi sover? Hvad er farver egentlig for noget? Hvad er min sande natur? Hvilken slags person vil jeg gerne være/blive?

Disse spørgsmål kaster os ind i livets virkelig “ukendte” dimensioner og ind i en naturlig verden af følelse og forståelse, som skaber grobund for os som mennesker i udvikling. For vi - den menneskelige skabelon med dens ubegrænsede muligheder - er et spejlbillede af det fantastiske univers, vi lever i.

Mark Ballabon B.A. (Hons)

Mark Ballabon er forfatter, komponist og en internationalt anerkendt foredragsholder, som i mange år har arbejdet inden for Template-Netværket.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.