TOPAZ Nummer 4 / 2002
Velkommen
Feminenza - et nyt internationalt netværk for kvinder
Budskabet fra vand
Filmanmeldelse: Et smukt sind
Menneske-skabelonen
Tænkeboksen
At have med børn at gøre
Musik gennem tiden
Psykologi - fra et Template perspektiv
Et plejehjems projekt
Spektrum Workshops - en unik oplevelse
Farverne påvirker os

Budskabet Fra Vand

Masaru Emoto, født 1943 i Yokohama, Japan, er leder af I.H.M. General Research Institute. Han har, i løbet af de senere år, foretaget en intensiv research om vands natur. Hans research er foretaget ud fra “et originalt menneskeligt perspektiv, frem for en entydig videnskabelig synsvinkel”. Topaz har fået forfatterens tilladelse til at introducere hans bemærkelsesværdige og dybsindige research.

En af Niels Bohrs venner så engang den danske Nobel Pris-modtager hænge en hestesko op over en dør i sit hus. Adspurgt af vennen om han virkelig troede på den slags, svarede han: “Nej, men jeg har hørt, at det virker alligevel.” Alle ved, at ikke to iskrystaller er identiske. Alle iskrystaller har en heksagonal opbygning, men hver eneste af dem er unik og individuel, ligesom menneskets fingeraftryk.

"Smukke ord skaber smukke krystaller"

Under et foredrag i Bonn i marts 2002 fortalte Masaru Emoto tilhørerne, at han for mange år siden var begyndt at undre sig over, hvordan alle iskrystaller kunne være unikke, og hvorvidt krystalliseringsprocessen kunne påvirkes. Senere udviklede han en teknik til at fotografere dannelsen af iskrystaller, og han forbløffedes over sine opdagelser. Hans resultater viste nemlig, at krystaldannelsen blev påvirket, når der blev projiceret forskellige ord og indtryk ind i vandet. Han opdagede, at ord associeret med skønhed og fine kvaliteter skabte smukke krystaller, mens ord associeret med grimhed forvanskede den normale heksagonale krystalliseringsproces! Derpå begyndte han og hans team at spille forskellige slags musik for vandet, og igen viste fotografierne meget interessante variationer i deres formationer.

“Du bliver hvad du tænker”

Igennem århundrederne har filosofferne været uenige om mangt og meget, men én idé synes de fleste at have været enige om. “Du bliver, hvad du tænker”. Hvis vand påvirkes af dets omgivelser, vil det være i stand til at optage disse påvirkninger, og i den forbindelse er det interessant at notere sig, at 2/3 af vores krop består af vand. Derfor er det logisk, at vandet i vores krop, i vores celler, i blodet og i vores hjerne, lagrer og optager de processer og oplevelser, vi har, og hvad vi tænker og føler, næsten som en båndoptager. Hvis dette er sandt, må det, vi tænker og føler, have direkte indflydelse på vores sundhedstilstand og vores krops formåen.
Alt imens vi tænker, udsender vores hjerne og andre dele af os svage elektromagnetiske signaler, og da dette sker kontinuerligt, kan det printe og have indvirkning på det blod, der løber gennem hjernens celler hvert øjeblik dagen igennem.

Tankens og følelsernes kraft

Emotos research demonstrerer tydeligt, hvordan kraften fra tanker, sprog og lyde kan rense vandet. Måske er dette en af de originale ideer bag nogle af vores religiøse skikke, såsom brug af vievand og dåbsceremonier.
Som påvist i forskellige videnskabelige undersøgelser i 70’erne, er der nu bred accept af, at musik kan påvirke planters vækst, enten i positiv eller negativ forstand, og på samme måde kan musik have indvirkning på vores velbefindende og mentale tilstand. Selv om mange forbliver skeptiske over for Emotos research, vil hans fotografier få os til at tænke over, hvordan vi påvirkes af vores interne og eksterne miljø og skabe interesse for beslægtet forskning.

Roland Boehringer

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.