TOPAZ Nummer 3 / 2002
Welkom
Het begrip 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japanse theaterkunst
Leven in tijd van veranderingen
Filmrecensie
Interview met een componist
Omgaan met onzekerheid in crisissituatie
Een steunbetuiging aan het Amerikaanse volk
Nieuw boek
Nieuwe benaderingswijzen in kankeronderzoek
Kunst en Vormgeving

TOPAZ

Welkom bij het derde nummer van Topaz!

Allereerst hartelijk dank aan alle lezer(essen) van de Topaz. Vele reacties op de eerste twee edities hebben ons aangezet tot vernieuwing en evaluatie. De vele geluiden van waarderingvoor het blad hebben ons blij verrast. Voor volgende edities blijven uw reacties en commentaren zeer welkom!

Vragen die steeds weer terugkwamen in de vele reacties waren: 'maar wat is dan de Template?' en 'waar staat het Template Netwerk voor en hoe verhoudt dat zich tot al die uiteenlopende projecten die in het tijdschrift genoemd worden?'. In antwoord op deze vragen begint deze editie van Topaz daarom met een artikel dat de Template zelf tot onderwerp heeft. Daarnaast hier alvast een verkorte reactie.

Door de eeuwen heen hebben allerlei begrippenkaders ons laten zien dat al het leven en de natuurlijke wereld gebaseerd zijn op een natuurlijk grondpatroon, een matrix, matrijs of Template, waarin de opzet, het karakter en het doel van alle natuurlijke verschijningsvormen en processen is vastgelegd. Een kat, tulp of vlinder heeft dus zijn eigen genetische tekening, vormgeving en mogelijkheid die hun reikwijdte en functie bepalen.

Ook de mens heeft een uitgesproken genetisch patroon met specifiek ontwerp en mogelijkheid, maar daarnaast is ieder individuele mens ook uniek, niet alleen vanwege 'zijn specifieke karakterstructuur' of 'haar uitzonderlijke capaciteiten', maar ook omdat bewustzijn, vrije wil en creativiteit zijn ingebouwd en daarmee heeft de mens een uniek vermogen binnen de natuurlijke context om zijn/haar Template zelf verder te groeien, verfijnen en uit te breiden door middel van persoonlijke ontwikkeling en verandering. Dit maakt de menselijke Template tot een dynamische Template.

Deel van het werk en praktisch onderzoek van het Netwerk is het ontdekken van de verschillende niveaus en mogelijkheden van de menselijke Template, door onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe, maar ook natuurlijke concepten op allerlei gebied bijvoorbeeld in de kunst, theater, etc. Het doel binnen het Netwerk is niet voor zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk capaciteiten te ontwikkelen, maar om de natuurlijke ontwikkeling te stimuleren van de unieke Template die in ieder mens besloten ligt. Uitgangspunt hierbij is dat ieders individuele ervaring, kwaliteit en karakter gestimuleerd en ontwikkeld kan worden ongeacht achtergrond, ras, leeftijd of geloof.

De schrijvers in dit tijdschrift zijn allemaal betrokken bij dit soort onderzoek, toegepast op hun eigen specifieke belangstellingssfeer. De kern is dus hetzelfde voor iedereen, maar hoe het zich uitdrukt is even gevarieerd als de mensheid zelf. Het kan een nieuwe, andere benaderingswijze bieden op wezenlijke terreinen, van het dagelijks leven, eigen groei of met betrekking tot al bestaande interessen. U kunt kennis nemen van de resultaten en de brede toepassingsmogelijkheid in de verschillende artikelen, het is even zoeken, maar daarachter gaat eenzelfde kern schuil: de Template.

Dus met deze gedachten in het achterhoofd wensen we u plezier toe bij deze editie van Topaz en als u contact wilt opnemen over een van de artikelen vindt u onze gegevens op de laatste pagina.

Het Uitgeversteam

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.