TOPAZ Nummer 3 / 2002
Welkom
Het begrip 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japanse theaterkunst
Leven in tijd van veranderingen
Filmrecensie
Interview met een componist
Omgaan met onzekerheid in crisissituatie
Een steunbetuiging aan het Amerikaanse volk
Nieuw boek
Nieuwe benaderingswijzen in kankeronderzoek
Kunst en Vormgeving

Nieuwe benaderingswijzen in kankeronderzoek via de Natuurlijke Wetten

Een interview met drs. Vladimir Bezrookove

Vladimir Bezrookove Vladimir Bezrookove houdt zich bezig met genetisch kankeronderzoek op de afdeling Moleculaire Biologie van het Medisch Centrum van de Leidse Universiteit. Hij heeft diverse publicaties in wetenschappelijke tijdschriften op zijn naam staan. Drs. Bezrookove probeert antwoorden te vinden door naast de wetenschappelijke methoden ook natuurlijke wetten toe te passen. Topaz sprak met hem over zijn specifieke benadering van dit belangrijke onderzoek.

De omgeving is essentieel

'De cellen in ons lichaam bevatten zoveel complexe mechanismen en beveiligingsfuncties dat het theoretisch onmogelijk lijkt om kanker te krijgen - en toch gebeurt het. De wetenschap richt zich voornamelijk op het fysieke deel van ons lichaam en verdiept zich steeds meer in de studie van cel en celkern in de hoop aanwijzingen te vinden voor het ontstaan van kanker in de structuur van het DNA zelf. Op genetisch niveau zijn er vele onregelmatigheden in kankercellen, soms niet groter dan een enkele verandering in de DNA-keten, maar soms blijkt een deel van een gen of een compleet chromosoom te zijn verdwenen, waardoor het beveiligingsmechanisme van de cel kan worden verstoord.'

'Onderzoekers kunnen voorspellen wat er gebeurt als een bepaald gen gemuteerd is of ontbreekt, maar waarom ontstaat een dergelijke mutatie? Die vraag blijft onbeantwoord. Een cel is een bijzonder samengestelde eenheid; het is een universum op zich en onze genetische atlas is dan ook complex. Dankzij het Human Genome Project hebben we een redelijk idee hoeveel genen de mens bezit, maar desondanks begrijpen we de ingewikkelde synergetische samenwerking tussen de genen niet.
Wij hebben bijvoorbeeld evenveel genen als bepaalde soorten planten, maar dat maakt ons nog geen plant! De relatie tussen genen is dus complexer. Misschien bestaat er zoiets als een netwerk van vraag en antwoord. Of schuilt het antwoord in de diversiteit van de proteïnen, zoals een nieuwe tak van de wetenschap - Proteomics - denkt? Maar stel dat er meer nodig is dan genen om ons bestaan mogelijk te maken, bijvoorbeeld de fijnstoffelijke elektromagnetische en ongeziene werelden?'

'Door mijn studie binnen de Template Stichting in Nederland ben ik tot de overtuiging gekomen dat de sleutel zou kunnen liggen in een beter begrip van de elektromagnetische energiesystemen van de mens. Deze kunnen nog niet wetenschappelijk gemeten worden, maar we weten dat ze bestaan,zoals het energieveld van de mens (aura). Al het leven is opgebouwd uit proteïnen, maar de mens verschilt van alle andere levensvormen op aarde. Mensen hebben een grote invloed op hun omgeving.
We kunnen specifieke omstandigheden scheppen: als het koud is kunnen we voor warmte zorgen, wanneer we ons ongemakkelijk voelen kunnen we voor comfort zorgen. Kunnen we zo misschien ook innerlijke omstandigheden creëren? Misschien bestaat er een specifiek proteïne dat ervoor zorgt dat we ons verdrietig of gedeprimeerd voelen. Het zou mij niet verbazen als wetenschappers op een gegeven moment een proteïne of substantie in de hersenen ontdekken waarop het lichaam reageert met depressie, een gevoel van vermoeidheid, irritatie of iets dergelijks. Kan het echter omgekeerd ook zo zijn dat we - door positieve of negatieve gevoelens in onszelf op te roepen - bepaalde omstandigheden scheppen, waar ons lichaam op reageert door bepaalde proteïnen aan te maken?'

'Veronderstel nu eens dat kanker mede teweeg wordt gebracht door de innerlijke omstandigheden die wij mensen hebben gecreëerd? Kanker moet ergens beginnen, maar waar? Het ligt voor de hand dat iemand de ziekte ontwikkelt als hij grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen consumeert. Dan is dat duidelijk een omgevingskwestie, in die zin dat wij onze innerlijke omgeving beïnvloeden door wat we in ons opnemen; er zijn echter meer invloeden in het spel dan wat we eten.'

Bezrookove beschouwt cellen als eenheden die samenleven en onderling verbonden zijn binnen hun omgeving. De dynamische en uiteenlopende eigenschappen van kanker houden hem bezig. 'Ieder menselijk orgaan heeft specifieke kenmerken. Het geheel is zo dynamisch dat zelfs twee mensen met hetzelfde type kanker niet dezelfde genetische onregelmatigheden vertonen. (De enige uitzonderingen hierop zijn kankergevallen waarbij bloed een rol speelt en dat zou iets over de aard van bloed kunnen zeggen.) Zouden we kunnen zeggen dat het eindresultaat hetzelfde lijkt te zijn, hoewel de oorzaak verschillend is? Kan het zo zijn dat onze denkpatronen, onze manier van leven en de manier waarop we op problemen reageren een innerlijk milieu creëren, dat weer bepaalde reacties in ons lichaam opwekt, die bijvoorbeeld kanker kunnen veroorzaken? Dat probeer ik in het laboratorium te onderzoeken.'

De rol van getallen en kleur

Bezrookove heeft zich gespecialiseerd in de studie van darmkanker en onderzoekt of de natuurlijke wetten nieuwe inzichten kunnen verschaffen. 'Ik pas methoden toe waarmee ik in de Template Stichting heb leren werken. Wanneer we het hebben over omgeving moeten we de fijnstoffelijke werelden en energieën, snelheden en frequenties, en ook het inzicht dat elke vorm van energie zich manifesteert in kleur, erbij betrekken.
Ons onderzoek heeft aangetoond dat de dikke darm blauw van aard is. Je zou kunnen zeggen dat het karakter van het milieu in de dikke darm dezelfde frequentie heeft als dat van de kleur blauw in het spectrum. De kleur blauw heeft een specifieke snelheid en frequentie. De cellen in de darmen zijn geprogrammeerd om te functioneren binnen deze frequentie. Wanneer een andere frequentie in dit milieu wordt geïntroduceerd, kan deze dit beïnvloeden en veranderen met als gevolg dat de celstructuur uit balans wordt gebracht.'

'Het is interessant dat een bepaald soort darmkanker in meer dan 90% van de gevallen wordt veroorzaakt door een mutatie in het gen APC dat zich bevindt op chromosoom 5. Als we hier getallen en kleuren bij betrekken zien we dat blauw de vijfde kleur in het spectrum is! Misschien kunnen we chromosomen in kaart brengen door het spectrum toe te passen op de chromosomen 1 tot 22, plus de geslachtschromosomen, via rood naar violet. Chromosoom 5 zou dan gerelateerd zijn aan blauw, net als chromosoom 12. Opvallend is dat een gen op chromosoom 12 eveneens betrokken lijkt te zijn bij de ontwikkeling van darmkanker. Is dit slechts toeval?'

'Het is belangrijk om nieuwe theorieën en inzichten zorgvuldig te testen, zeker waar het menselijke gezondheid betreft. Mijn onderzoek bevindt zich nog in een pril stadium. Een ander deel van dit onderzoek heeft te maken met de opeenvolging van gebeurtenissen in de ontwikkeling van kanker. De progressie van kanker is een kettingreactie van de mutatie van verschillende genen.

We bestuderen welke genen muteren en waarom. Om tot een effectieve behandeling van kanker te komen, moeten we eerst begrijpen wat de oorzaken zijn en de manier waarop deze zich ontwikkelt, zodat we op wetenschappelijk basis kunnen kijken naar de preventie.We weten wat er kan gebeuren als bepaalde genen muteren, maar we moeten de volgorde ervan begrijpen en hoe het gebeurt. Willekeurige testen laten zien dat vele genen een rol spelen. We weten echter nog steeds niet hoe het een op het ander volgt. Mijn hoop is dat we door deze nieuwe benaderingsmethode tot een beter inzicht kunnen komen in de opeenvolging van gebeurtenissen bij tumorontwikkeling op genetisch niveau.'

Bezrookove hoopt dat door toepassing van de kennis en methodiek van natuurlijke wetten in zijn werkgebied, hij het belang kan aantonen van diepgaand onderzoek naar de elektromagnetische dimensies van de mens. De fysieke verschijningsvorm van kanker is mogelijk een symptoom van iets dat zijn oorsprong vindt in een dimensie, die de wetenschap nog nauwelijks kan meten en die te maken heeft met het begrijpen van omgevingsvraagstukken vanuit een veel breder gezichtspunt, zowel binnen als buiten de mens.

Hoe nu verder?

Op de vraag hoe hij de toekomst van dit onderzoeksgebied ziet, legt Bezrookove uit dat wetenschappers steeds wanhopiger worden. 'We hebben weliswaar de genetische code, het menselijk genoom, ontcijferd, maar wat doen we als dit niet de oplossing blijkt te zijn voor de vele uitdagingen die er nog zijn? Het ontcijferen van de code kan ons helpen de genen te begrijpen. Maar wat ligt er voorbij die genen, dat misschien veel belangrijker is om inzicht in te krijgen? Dat probeer ik te begrijpen.'

Marion Verweij, Nederland

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.