TOPAZ Nummer 3 / 2002
Welkom
Het begrip 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japanse theaterkunst
Leven in tijd van veranderingen
Filmrecensie
Interview met een componist
Omgaan met onzekerheid in crisissituatie
Een steunbetuiging aan het Amerikaanse volk
Nieuw boek
Nieuwe benaderingswijzen in kankeronderzoek
Kunst en Vormgeving

Hoe om te gaan met onzekerheid in een crisissituatie?
‘De beste hulp is mensen anderen te laten helpen’

 Kort na de aanval op Amerika op 11 September 2001 werd Shaul Lev, een expert in crisismanagement, door de Template Society in Israël gesponsord een vlucht naar New York te nemen om daar een aantal vrienden te helpen met zijn ervaring en deskundigheid. Tot zijn verrassing was hij al snel bezig met het geven van vijftien workshops in tien dagen. Het begon met een paar vrienden die vervolgens buren en collega's meebrachten en tegen het einde van de tien dagen waren er 300 - 400 mensen bij betrokken geweest.

De schok van deze aanval heeft bijna de gehele wereld getroffen. TOPAZ wilde meer inzicht krijgen in de psychologische consequenties van zo'n traumatische ervaring en wat je kunt doen als het je overkomt.

Topaz: Hoe sta je iemand bij die betrokken is geweest bij een extreme crisis en wat voor een ondersteuning heeft iemand in die omstandigheden
nodig?

Shaul Lev: 'Meestal laat ik mensen allereerst weten en voelen dat zij deze situatie wérkelijk te boven kunnen komen en dat ik daarover vanuit persoonlijke ervaring kan spreken. Eén van de belangrijkste benaderingswijzen die ik in New York kon aanbieden was op het gebied van omgaan met onzekerheid.

Ten tweede bied ik structuren en denkpatronen aan voor de omgang met andere mensen, wetend dat het niet meer zo zal zijn als ervoor. Een vraag om naar te kijken in zo'n situatie is wat iemand zou moeten veranderen in zijn leven en wat hij niet zou moeten veranderen.'

Welke psychologische consequenties kan zo'n traumatische ervaring voor iemand hebben?

'Mensen beginnen aan zichzelf te twijfelen. Depressie, frustratie en angst zijn vaak zo sterk dat mensen onzeker worden, zelfs over simpele dingen zoals of het wel in orde is om te lachen. De innerlijke stabiliteit is gebroken. Dit resulteert vaak in wantrouwen en een gebrek aan geloof en hoop in enige toekomst. In New York ontmoette ik ook een actief geruchtencircuit. Geruchten zijn boodschappers van angst. Ze ondermijnen iemands zelfvertrouwen.'

 Is er een patroon waar mensen in vervallen als reactie op een traumatische ervaring?

'Na een afgrijselijke ervaring kan niemand veranderen wat er van binnen is gebeurd, maar wat iemand wel kan doen is opnieuw plaats bepalen vanuit het nu. Normaal gesproken zijn er twee reacties. Mensen kunnen reageren met ontwijkend gedrag door hun vertrouwen te baseren in de gedachte 'het zal niet opnieuw gebeuren' of 'het zal mij niet opnieuw overkomen'. De andere respons is één van voortdurende angst. 'Ik ben een slachtoffer, het zal binnenkort weer met mij gebeuren, waar ik ook ga'. Geen van beide reacties maken een positieve manier van verder gaan mogelijk.

Wij werken daarom met een derde reactie, die zou zijn: 'wat kan ik nu bewust doen, op drie verschillende terreinen'. Deze beslaan ten eerste het gebied van eigen leven en gedrag, ten tweede.de persoon als onderdeel van een grotere groep zoals familie of de werksituatie en ten derde als inwoner van het
land.'

'In New York hebben we ook door onszelf ontwikkelde methoden toegepast, 'Position Purple' genaamd, die mensen in verwarring kunnen helpen opnieuw beslissingen te nemen. Ze zijn dan beter in staat een barricade in zichzelf op te werpen, die onbetrouwbare informatie en invloeden tegenhoudt, een soort mentale brandmuur. Terrorisme veroorzaakt angst; net als een virus dringt het binnen en beïnvloedt iemand van binnenuit door hem te verzwakken en twijfel en aarzeling te veroorzaken wat zich manifesteert in grotere spanning, meer stress en een lagere productiviteit. Wij stellen mensen ook voor om een meer ondersteunende relatie op te bouwen met de mensen om hen heen zoals buren en mensen op het werk of familie. Dat helpt als zich opnieuw zo'n extreme crisis zou voordoen.'

Wat is deze techniek van Position Purple die u noemde en hoe is die ontstaan?

'Position Purple is een mondiaal netwerk van mensen met expertise op verschillende gebieden, dat training en advies geeft met als doel beter toegerust te zijn voor de uitdagingen van het leven. Het omvat technologieën en instrumenten die mensen helpen zich voor te bereiden op crises en grote veranderingen. Verder behelst het manieren om gevolgen van trauma te verwerken door betere gewoonten te introduceren. Daardoor zijn mensen in staat om beter leiding te geven aan zichzelf en anderen in plaats van geleid te worden door angst en dreiging.'

Shaul Lev is medeoprichter en CEO van Position Purple Ltd. Hij is expert op het gebied van stressmanagement en het hanteren van dreiging of crisis. Lev is ook medeauteur van het boek: 'Survival - a personal security manual".
Voor meer informatie: Position Purple homepage: www.position-purple.com

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.