TOPAZ Nummer 3 / 2002
Welkom
Het begrip 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japanse theaterkunst
Leven in tijd van veranderingen
Filmrecensie
Interview met een componist
Omgaan met onzekerheid in crisissituatie
Een steunbetuiging aan het Amerikaanse volk
Nieuw boek
Nieuwe benaderingswijzen in kankeronderzoek
Kunst en Vormgeving

Interview met componist Volkmar Studtrucker
Een nieuw persoonlijk accent in de hedendaagse muziek

Volkmar Studtrucker'De componist Volkmar Studtrucker (geboren 1960 in Erlangen, Duitsland) heeft verbazend weinig op met de 'moderne' muziek, die in de laatste decennia ontstaan is. Hij breekt radicaal met de 'traditie' van ars nova en baant zijn eigen weg in hervonden tonaliteit, harmonie en welluidendheid. Er zijn meer hedendaagse componisten, die de avant-garde de rug hebben toegekeerd om muziek, die gebaseerd is op oude waarden, nieuw leven in te blazen, maar zelden gebeurt dit zo openlijk als bij Volkmar Studtrucker.'
Fritz Schleicher, Nürnberger Zeitung, 5.5.2000

TOPAZ: Wat betekent muziek voor u en welk doel dient het volgens u?

Muziek kan een brug bouwen naar een natuurlijk evenwicht dat tegenwoordig overwegend verwaarloosd wordt. In deze, vaak gejaagde, tijd is het meestal niet eenvoudig om een gezonde balans in ons leven te vinden of een gevoel van welzijn. Muziek, als overbrenger van energie, is in staat ons te beïnvloeden en ontvankelijk te maken voor opbeurende en versterkende invloeden. Vroeger was het normaal om zang te gebruiken als methode om jezelf in de stemming te brengen voor bijzondere gevoelens en sferen, zoals met Kerstmis of wanneer een moeder een slaapliedje zingt voor haar kind. Het is een prachtige kunst.

TOPAZ: De twintigste eeuw was een eeuw van atonale muziek en avant-garde ideeën; waarom schrijft u nu tonaal harmonische muziek, die grotendeels uit de mode is?

Velen hebben me diezelfde vraag gesteld. Het lijkt alsof de vorige generatie componisten en musici, met name van avant-garde muziek, moeite heeft met het waarderen van harmonische muziek. Ik denk daar anders over. Al vanaf de Industriële Revolutie hebben mensen zich in toenemende mate afgewend van hun wortels en aangeboren gevoeligheid en vaak voelen ze zich daardoor minder verbonden met de natuurlijke omgeving op aarde. We zien onszelf meer en meer als individuen en vinden onze identiteit in carrières, rijkdom en onderlinge bevestiging. Misschien was het ontstaan van atonale muziek een oprechte poging om uit te breken uit de beperkingen die ze voelden.

Naarmate atonale muziek zich ontwikkelde leek de waarde voor harmonische muziek af te nemen. Atonale muziek verspreidde zich snel wereldwijd en werd omgeven met een zekere intellectuele gedachtengang. Deze trend vond tegelijkertijd plaats in andere vormen van expressie, zoals de beeldende kunst. Voor mij is het duidelijk dat door deze trend mensen verder van zichzelf verwijderd zijn geraakt. Ik heb me tot onze tonale erfenis gewend, niet om het intellect te bevredigen, maar om uit tonen 'bruggen te bouwen' die mensen mogelijk helpen zichzelf te hervinden. Eén van mijn projecten bijvoorbeeld, is om frequenties van kleuren te vertalen in tonen en akkoorden. Dit heeft nieuwe concepten voor me geopend.

 TOPAZ: De 'Songs for the Pilgrim' en de 'Morgensinfonie' waren uw eerste grote werken. Die hebben een oratoriumachtig karakter. Wat was uw inspiratie voor deze stukken?

Zij zijn voortgekomen uit een passie en inspiratie om een wereld van gebalanceerde harmonie en een sterke groeiende band met de natuur te verkennen en te verklanken. Dat is de bron.

TOPAZ: Wanneer bent u begonnen met componeren?

Rond 1990. Daarvoor was ik bezig met jazz. Begin negentiger jaren ben ik met een groep vrienden begonnen aan het muziekproject over frequenties van kleuren. Dit was een poging om kleur in muziek en klank te vertalen. Het was dit werk dat me inspireerde tot componeren.

TOPAZ: De Beierse minister van binnenlandse zaken, dr. Beckstein, was erg onder de indruk van de eerste uitvoering van de 'Morgensinfonie'. Zijn er plannen voor nieuwe concerten?

Er zijn uitvoeringen van de symfonie gepland voor dit jaar in Oostenrijk, in Wolfsberg en Feldkirchen op 8 en 9 juni 2002, die ik zelf zal dirigeren.

MorgensinfonieTOPAZ: Zijn er nog nieuwe projecten en ideeën?

Gedurende de afgelopen twee jaren heb ik gewerkt aan een nieuwe symfonie voor koor en orkest met gebruik van vijf Europese talen: Duits, Engels, Frans, Spaans en Russisch. Ik hoop dit werk begin 2002 te voltooien.

Dan moet ik een sponsor gaan zoeken om de uitvoering mogelijk te maken, net zoals voor de 'Morgensinfonie'. Ik zou de première van deze Europese Symfonie graag hier in het kasteel van Neurenberg zien plaats vinden. Het is een groot project, wat een uitgebreid symfonieorkest en een koor, dat in staat is in vijf talen te zingen, nodig heeft.

TOPAZ: We wensen u veel succes met dit project!

CD's kunnen besteld worden via het internet: www.volkmar-studtrucker.de

Interview door G. Oberrauter en C. Schenk

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.