TOPAZ Nummer 3 / 2002
Welkom
Het begrip 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japanse theaterkunst
Leven in tijd van veranderingen
Filmrecensie
Interview met een componist
Omgaan met onzekerheid in crisissituatie
Een steunbetuiging aan het Amerikaanse volk
Nieuw boek
Nieuwe benaderingswijzen in kankeronderzoek
Kunst en Vormgeving

Leven in een tijd van veranderingen

W. Starink Bijna elk artikel of iedere brochure begint tegenwoordig met dezelfde woorden: ‘Wij leven in een tijd van veranderingen’. Wat is er eigenlijk aan de hand? Managementtrainer Wim Starink geeft een aantal heldere inzichten die tot beter begrip kunnen leiden om binnen deze aangrijpende veranderingen effectief te zijn. Tot slot geeft hij een tiental adviezen om je eigen weg te bepalen en een gezond evenwicht in jezelf te vinden.

In voorgaande eeuwen vonden veranderingen veel geleidelijker plaats dan nu. Hoewel er wel degelijk veranderingen en ontwikkelingen waren, verliepen deze veel langzamer en minder opvallend. Het bouwen van een kathedraal of boeddhistisch klooster duurde honderden jaren en deze gebouwen waren ontworpen om eeuwenlang te blijven staan. De ontwerpers en de mensen die met de bouw begonnen wisten dat zij het nooit voltooid zouden zien. Probeer zo’n project vandaag de dag maar eens gefinancierd te krijgen!

 In deze tijd maken we een stortvloed van veranderingen mee. Automatisering, globalisering, een 24-uurs economie, telecommunicatie, auto’s, vliegtuigen en ruimtevaart, zwevende treinen, vermenging van culturen door het wegvallen van grenzen, internet, elektronisch bankieren, hartchirurgie, kernenergie – allemaal opgekomen in de vorige eeuw! Verandering gaat zo snel dat in de tijd die het kost om een nieuwe computer te kopen en van de winkel naar je auto te lopen, er drie nieuwe modellen uitgekomen zijn, goedkoper en sneller dan de computer die je net gekocht hebt.

We worden continu bekogeld met impressies, nieuwe ideeën en concepten. Hoe blijf je in evenwicht als alles om je heen verandert; als waarden en normen die eeuwenlang vanzelfsprekend waren, ineens niet meer gerespecteerd lijken te worden en als de politiek niet bij machte is adequate antwoorden te geven op de wereldwijde problemen?

Waar te beginnen?

Er is een natuurlijke analogie voor de periode die wij momenteel doormaken: als een stuk land braak komt te liggen, is het binnen veertien dagen overwoekerd met onkruid. Deze zogeheten ‘pioniersvegetatie’ maakt de bodem schoon en geschikt voor de volgende generatie vegetatie door zuurstof, stikstof, fosfor en zwavel uit de lucht te halen en in de bodem te brengen. De volgende generatie vegetatie verdringt de eerste, niet ineens, maar geleidelijk zal deze de plaats en het zonlicht van het onkruid overnemen. Grafisch ziet dit er zo uit: Graph
Terwijl de ene soort vegetatie afneemt, neemt de andere langzaam toe, waardoor de invloed van de eerste vegetatie wordt overgenomen tot deze nagenoeg geheel verdwenen is.

De menselijke situatie

Een andere manier om onze huidige situatie beter te begrijpen is middels de analogie van de verschillen in eigenschappen van zilver en goud.

 Goud wordt in klompjes in de natuur gevonden als concentraties van goud, ontstaan in de loop van duizenden jaren. Het behoudt eeuwig zijn glans. Dit is te vergelijken met de tijd van de generaties die ons voorgingen, een tijd van duurzaamheid en stabiliteit. In die tijd begon een zestienjarige zijn werkzaamheden bij een bedrijf met het idee dat hij daar de rest van zijn loopbaan zou doorbrengen. Hij was loyaal naar het bedrijf en het bedrijf zorgde voor hem, zelfs na zijn pensionering.

Zilver, daarentegen, wordt in aders in de natuur aangetroffen, is veel meer verspreid en heeft de neiging snel zijn glans te verliezen. Dit kunnen we vergelijken met de komende tijd, een tijd van veranderingen, toenemende snelheid en instabiliteit. Nu starten jonge mensen hun eerste baan met het idee om daarin zoveel mogelijk te leren om vervolgens na een paar jaar weer verder te zoeken.

Bedrijven en instellingen reorganiseren voortdurend om de uitdagingen van een steeds veranderende markt aan te kunnen. Daarbij worden regelmatig grote aantallen medewerkers ontslagen om kosten te verlagen en winstgevendheid te verhogen. Vergelijken we de ‘zilveren’ met de ‘gouden’ tijd, dan zien we:

Aspect Goud Zilver
Besturing Centraal Decentraal
Geografische oriëntatie Lokaal Globaal
Verwachting Stabiliteit Verandering
Structuren Hiërarchisch Netwerken
Sociale controle Hoog Minimaal
Communicatie Langzaam met diepgang Snel en oppervlakkig
Snelheden Laag Hoog
Dienstverband ‘Van de wieg tot het graf’ ‘Jaarcontracten’
Focus Collectief Individu
Familie Sterke familieband Lossere relaties

Het is evident dat de aarde en het menselijk ras in een proces zijn van radicale veranderingen op alle fronten. De ‘gouden’ invloed van stabiliteit neemt af, terwijl de ‘zilveren’ invloed van verandering iedere dag meer voelbaar wordt. En dit is nog maar het begin!

Wat vraagt dit van ons?

Tot voor kort leefden wij ons leven op een wijze die bepaald werd door voorafgaande generaties. Religie, traditie en sociale controle schreven voor hoe men zich behoorde te gedragen. Deze regels en gedragingen lijken nu niet langer toepasbaar en overal om ons heen lijken normen te vervagen, misschien om te worden vervangen door nieuwere. Waar voorheen zekerheid buiten onszelf lag (kerk, baan, gemeenschap), zullen wij die nu in onszelf moeten zien te vinden. Het lijkt alsof deze tijd ons meer naar binnen richt, waarin persoonlijke religie, spiritualiteit, principes, normen en waarden de weg zullen vormen naar een gezond evenwicht. Juist in deze tijd is het essentieel om te bepalen:

 • wat belangrijk is in je leven
 • waar je goed in bent en wat je graag doet
 • waar je in gelooft en waar je voor wilt vechten

Dit zijn gouden principes die je kunnen helpen je richting te bepalen en je staande te houden in het omgaan met de eisen die deze ‘zilveren’ tijd aan ons stelt.

Tien praktische tips die je kunnen helpen in deze soms chaotische tijden

 1. Wees selectief in de informatie die je tot je neemt via radio, TV, kranten en tijdschriften. Alles wat je leest, ziet of hoort moet ook weer ‘verteerd’ worden en veel ervan is ver bezijden de waarheid!
 2. Probeer geen schulden te maken en koop alleen wat je je kunt veroorloven. Financiële en andere zorgen kosten veel energie en beperken je vrijheid van denken.
 3. Lees goede boeken en probeer je eigen inzicht te vormen over wat er in de wereld gebeurt.
 4. Zorg goed voor jezelf en de mensen van wie je houdt. Gezond eten, regelmatig bewegen en een gezonde dosis (zelf)humor houden je sterk en fit.
 5. Genereer zoveel als je kunt in gebieden die je inspireren. Als je vol leven en inspiratie bent heb je minder plaats voor negatieve gedachten en dat bevordert je welzijn.
 6. Begin iedere dag met 15 minuten voor jezelf, waarin je nadenkt over hoe je die dag wilt zijn, wat je wilt doen en bereiken op basis van wat je waardevol vindt in het leven. Het zal je helpen dichter bij jezelf te blijven gedurende de rest van de dag.
 7. Streef naar eenvoud. De dingen zijn zoals ze zijn. Het is mode om eenvoudige dingen ingewikkeld te maken. Ga er vanuit dat de waarheid altijd simpel is.
 8. Onthoud dat er altijd mensen zijn die er slechter aan toe zijn dan jij en probeer anderen te helpen waar en wanneer je kunt. Het verrijkt je leven en versterkt je gevoel van eigenwaarde.
 9. Maak je bewust van wat je niet wilt in je leven, waar je je steun niet aan wilt geven en probeer daar je leven naar te leiden.
 10. Jij alleen bent verantwoordelijk voor je leven! Laat anderen je niet vertellen wat je moet doen en geef een ander niet de schuld van wat je overkomt.

 We leven in een buitengewone tijd, waarin meer mogelijk is dan ooit tevoren. Soms lijkt het alsof alles waar je vroeger op kon bouwen aan het afbrokkelen is – en dat is het ook.
Tegelijkertijd hebben wij de kans om samen een nieuwe wereld te bouwen en een nieuwe levensstijl te ontwikkelen, mits we elk in staat zijn om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.

Wim Starink geeft trainingen in communicatieve vaardigheden, conflictmanagement, stressmanagement en leiderschapsontwikkeling. Hij combineert zijn ervaring in het zakenleven met eigen onderzoek op het gebied van persoonlijke ontwikkeling om mensen te helpen omgaan met de uitdagingen van deze tijd en hun persoonlijke effectiviteit te verhogen.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.