TOPAZ Nummer 3 / 2002
Velkommen
Introduktion til begrebet 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japansk Teater
Et liv i forandringens tidsalder
Filmanmeldelse
Interview med en komponist
Hvordan tackler man usikkerhed i en krisesituation
En støtteerklæring til det amerikanske folk
Ny bog
Nye fremgangsmåder i kræftbehandling
Kunst og design

TOPAZ-Magazin

Velkommen til tredje nummer af Topaz-magasinet

Kære læser,

Vi takker for de tilbagemeldinger, vi har fået. Der har været mange nyttige kommentarer og forslag samt god opbakning til kvaliteten og originaliteten i de artikler, der har været bragt indtil nu. Fortsæt endelig med at give feedback, da det hjælper os til at blive bedre.

Et spørgsmål, vi tit får, drejer sig om selve Template-Netværket; hvad det er, og hvilket slægtskab det har til de forskellige projekter i magasinet. Som svar på disse forespørgsler lægger dette nummer ud med en artikel, der netop handler om, hvad en template (skabelon) er. Vi bidrager også med et kort svar i denne leder:

Gennem tiderne har mennesket forstået, at alt levende har en skabelon, som betinger udformning, karakter og formål. Ergo har en kat eller en tulipan eller en sommerfugl et genetisk mønster, design og potentiale, som fastlægger dens virkefelt og funktion.

Også mennesket har et særegent genetisk mønster, design og potentiale, men mennesket er unikt, ikke blot på grund af dets naturlige karakter og brede vifte af færdigheder, men også fordi det har bevidsthed og kreativitet og derfor evnen til at udvikle, forædle og føje til sin skabelon gennem personlig udvikling og forandring.

En del af vores arbejde og praktiske research i Template-Netværket er at finde de forskellige niveauer, færdigheder og naturlige evner i den skabelon, som mennesket er, i hvilken hver persons individuelle oplevelse, karakteregenskaber og personlighed kan udvikles, på tværs af kulturel baggrund, alder og trosretning.

Forfatterne til artiklerne er alle med i denne research, som de anvender inden for netop deres interesseområde. Alle har altså det samme udgangspunkt, men metoderne er lige så varierede, som forfatterne og emnerne er det. Det kan give en meget ny og anderledes indfaldsvinkel til mange vigtige områder, hvad enten det handler om dagligdagen, personlig udvikling eller en stor interesse man har. Resultaterne kan ses i de mange forskellige artikler.

Så, på baggrund af denne tankegang, håber vi, du vil have glæde af dette nummer af Topaz-magasinet, og hvis du ønsker at kontakte os vedrørende nogle af artiklerne, kan du finde oplysningerne på bagsiden.

Redaktionen

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.