TOPAZ Nummer 3 / 2002
Velkommen
Introduktion til begrebet 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japansk Teater
Et liv i forandringens tidsalder
Filmanmeldelse
Interview med en komponist
Hvordan tackler man usikkerhed i en krisesituation
En støtteerklæring til det amerikanske folk
Ny bog
Nye fremgangsmåder i kræftbehandling
Kunst og design

Hvordan tackler man usikkerhed i en krisesituation?
"Den bedste hjælp er at få folk til at hjælpe andre."

 ort tid efter angrebet mod USA den 11. september 2001 blev Shaul Lev, en israelsk ekspert i krisehjælp, sponsoreret af Template-stiftelsen i Israel til at flyve til New York, for med sin ekspertise og erfaring at bistå nogle venner. Til sin store overraskelse var han pludselig i gang med at lede 15 workshops på ti dage. Det begyndte med nogle venner, som så tog naboer og arbejdskolleger med, og da de ti dage var gået, havde næsten 400 mennesker deltaget.

Angrebet har chokeret det meste af verden. TOPAZ ville gerne have en dybere indsigt i de psykologiske følgevirkninger af en så traumatisk oplevelse, og i hvad man kan gøre i en sådan situation.

Topaz: "Hvordan griber du det an at hjælpe nogen, som har været i en ekstrem krisesituation, og hvilken form for støtte har personen allermest brug for?

Det første, jeg gør, er at gøre det klart for vedkommende, at de kan overvinde situationen, at det er muligt, og at jeg taler af personlig erfaring. I New York var en af mine hovedfremgangsmåder at lære folk, hvordan man tackler usikkerhed.

En anden ting, jeg tilbyder, er rammer og tankemønstre for, hvordan man omgås andre, når man ved, at intet vil blive som før. Et spørgsmål at overveje i en sådan situation, er, hvilke ting man bør ændre i sit liv, og hvilke ting man skal lade være uforandrede.

Topaz: Hvad kan være de psykologiske konsekvenser af en så traumatisk oplevelse?

Folk begynder at tvivle på sig selv. Depressionen, frustrationen og angsten kan være så kolossal, at folk bliver usikre, selv i små ting, fx om det er i orden at grine. Den indre ro og selvtilliden slås i stykker. Dette medfører ofte mistillid over for andre og mangel på tro og håb for fremtiden. I New York mødte jeg også en verden af rygter i fuldt flor - via e-mail og telefon eller fra mund til mund, og rygter er frygtens budbringere. Disse rygter svækker selvtilliden yderligere, og rygtesmederi spreder terror i folks hjerter. Det gælder altid om at finde tilbage til den daglige rutine.

 Topaz: Er der et bestemt mønster, folk følger, oven på en traumatisk oplevelse?

Efter en så sønderknusende oplevelse kan ingen lave om på det, der er sket i dem, men de kan tage et standpunkt ud fra det sted, de nu befinder sig.

Der er normalt to forskellige reaktioner. Folk kan reagere ved at vige udenom og tænke: "Det sker aldrig igen", eller "det sker aldrig for mig igen". Den anden reaktion er vedholdende frygt: "Jeg er et offer. Jeg bliver udsat for det igen, lige meget hvor jeg tager hen." Ingen af reaktionerne giver grobund for en positiv løsning.

Vi foreslår og arbejder derfor med en tredje reaktion, som er: "Hvad kan jeg gøre nu, bevidst, på tre forskellige områder? Først i ens eget liv, dernæst som del af en større gruppe, fx familien eller arbejdspladsen og til sidst som samfundsborger?

I New York brugte vi også teknikker og metoder, vi har udviklet inden for det, vi kalder "Position Purple", som gør det muligt for folk, der er forvirrede, at træffe beslutninger igen. De bliver så i stand til at bygge et værn i selv, en mental brandmur, om man vil, som forhindrer upålidelige oplysninger og indflydelser i at trænge ind. Terrorisme skaber frygt, og som en virus trænger den ind og påvirker dem indefra ved at svække dem og så tvivl og ubeslutsomhed. Det kommer til udtryk i anspændthed, mere stress og mindre produktivitet.

Vi foreslår også folk at etablere et mere styrkende forhold til venner, naboer, kolleger eller familie. Det kan være til stor gavn, hvis en så ekstrem krise skulle opstå igen.

Topaz: Hvad er Position Purple for noget, og hvordan opstod det?

Position Purple er et globalt netværk af eksperter på forskellige felter, som tilbyder træning og rådgivning i at blive bedre til at møde livets udfordringer. Vi tilbyder også teknikker og værktøjer, som kan gøre folk i bedre stand til at tackle evt. kriser og store forandringer i livet. Og til at overkomme et traume ved at etablere en bedre rutine, end man havde før. Det hjælper folk med at blive bedre til at lede sig selv og andre, frem for at lade sig styre af frygt og terror."

Shaul Lev er medstifter og administrerende direktør for Position Purple Ltd. Han er ekspert i at træne folk i at overvinde stress og krisesituationer. Shaul Lev er også medforfatter til bogen "Survival - a personal security manual".
Få mere information på Position Purples hjemmeside: www.position-purple.com

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.