TOPAZ Nummer 3 / 2002
Velkommen
Introduktion til begrebet 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japansk Teater
Et liv i forandringens tidsalder
Filmanmeldelse
Interview med en komponist
Hvordan tackler man usikkerhed i en krisesituation
En støtteerklæring til det amerikanske folk
Ny bog
Nye fremgangsmåder i kræftbehandling
Kunst og design

Et interview med komponisten Volkmar Studtrucker
En ny og individuel accent inden for moderne musik

Volkmar Studtrucker"Komponisten Volkmar Studtrucker, som er født i 1960 i den tyske by Erlangen, er overraskende afvisende over for den 'moderne' musik, som er opstået i løbet af de sidste årtier. Han bryder radikalt med ars nova-traditionen og går egne veje i sin søgen efter nyfunden tonalitet, harmoni og velklang. Der er en række nutidige komponister, som vender avantgarden ryggen for at genoplive musik, som bygger på traditionelle værdier, men sjældent sker det så åbenlyst som i Volkmar Studtruckers tilfælde."
Fritz Schleicher, Nürnberger Zeitung, 5. maj 2000

TOPAZ: Hvad betyder musik for dig, og hvad mener du er formålet med den?

Musik kan bygge bro til naturlige balancer, som ofte tilsidesættes i dag. I disse så foruroligende tider kan det være svært at finde en sund balance i livet eller en tilstand af ro og harmoni. Musik kan med sin energi påvirke og finjustere os og hensætte os i en tilstand af velvære, som ellers er svær at opnå. Tidligere var det almindeligt at bruge sangen til at fremkalde særlige følelser og sindsstemninger; for eksempel til jul, eller når en mor synger en vuggevise for sit barn. Dette er en vidunderlig kunst.

TOPAZ: Det 20. århundrede var fuld af atonal musik og avant-garde-ideer; hvorfor komponerer du tonal/harmonisk musik, som stort set er gået af mode?

Det er der mange, der spørger mig om. Den sidste generation af komponister og musikere, særligt inden for avantgarde musik, har tilsyneladende haft svært ved at værdsætte harmonisk musik. Jeg ser anderledes på det. Siden den industrielle revolution har vi lagt mere og mere afstand til vores rødder og indbyggede sensitivitet og føler os mindre og mindre som en del af planetens naturlige økologi. Vi opfatter i højere grad os selv som individualister og finder identitet gennem karriere, rigdom og gensidig bekræftelse. Måske var atonal musik et forsøg på at bryde ud af det fangenskab.

Efterhånden som atonal musik udviklede sig, værdsatte vi tilsyneladende harmonisk musik mindre. Den atonale musik udviklede sig hurtigt og bredt og blev indhyllet i visse intellektuelle tankebaner, der, som jeg ser det, fik det ufornuftige til at synes fornuftigt. Denne tendens fandt samtidig sted inden for andre former for menneskelige udtryksformer, som for eksempel de visuelle kunstarter. Efter min opfattelse har denne tendens været med til at fremmedgøre mennesket. Jeg ønskede at vende tilbage til vores tonale arv, ikke for at tilfredsstille intellektet, men for at bygge bro med toner, så mennesket måske kan finde sig selv igen.

For eksempel er et af mine projekter at prøve at oversætte farvefrekvenser til toner og akkorder, og det har åbnet min horisont og givet mig nye ideer.

 TOPAZ: 'The Songs for the Pilgrim' og 'Morning Symphony' var dine første store værker. De fremkalder oratorie-agtige følelser. Hvad var din inspirationskilde?

Det var en lidenskab, og en lyst til at udforske og omsætte til musik, en verden baseret på afbalanceret harmoni og en stærk og voksende samhørighed med naturen. Det er der, musikken henter sin kraft.

TOPAZ: Hvornår begyndte du at komponere?

Jeg begyndte omkring 1990. Jeg havde tidligere dyrket jazzmusik. Tidligt i 90'erne begyndte jeg på et musikprojekt sammen med nogle venner, som havde at gøre med farvefrekvenser. Det var et forsøg på at omsætte farver til musik og lyd. Det var dette arbejde, som gav mig inspiration til at komponere.

TOPAZ: Den bayerske indenrigsminister, dr. Beckstein, var meget imponeret over den første opførelse af 'Morning Symphony'. Kommer der flere koncerter?

Symfonien bliver opført til næste år i Østrig i byerne Wolfsberg og Feldkirchen den 8. og 9. juni 2002, hvor jeg skal dirigere.

MorgensinfonieTOPAZ: Hvad med nye projekter, nye ideer?

Gennem de sidste to år har jeg arbejdet på en ny symfoni for orkester og kor på fem sprog: tysk, engelsk, fransk, spansk og russisk. Jeg håber at have den færdig i begyndelsen af år 2002.

Jeg får brug for en sponsor, idet det var på den måde, jeg fik mulighed for at opføre 'Morning Symphony'. Jeg ser gerne, at uropførelsen af denne 'europæiske symfoni' finder sted her på Nürnberg Slot. Det er et stort projekt, som kræver et stort orkester og et kor, der er i stand til at synge på fem forskellige sprog.

TOPAZ: Vi ønsker dig held og lykke med projektet!

CD'er kan bestilles via Internettet: www.volkmar-studtrucker.de

G. Oberrauter og C. Schenk

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.