TOPAZ Nummer 3 / 2002
Velkommen
Introduktion til begrebet 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japansk Teater
Et liv i forandringens tidsalder
Filmanmeldelse
Interview med en komponist
Hvordan tackler man usikkerhed i en krisesituation
En støtteerklæring til det amerikanske folk
Ny bog
Nye fremgangsmåder i kræftbehandling
Kunst og design

Et liv i forandringens tidsalder

W. Starink For øjeblikket begynder næsten alle artikler eller forretningsbrochurer, man læser, med ord som: "Vi lever i en tid med store forandringer." Men hvad er det egentlig, der sker? I denne artikel vil hollandske Wim Starink, der underviser erhvervsfolk, gøre rede for nogle forståelsesmodeller, der måske kan hjælpe os til en bedre indsigt i, hvad der foregår, og i hvordan vi kan leve vort liv mere effektivt i disse dramatiske tider. I slutningen af artiklen giver han 10 tips til, hvordan man kan få det største udbytte og holde sig stærk og i form.

I tidligere århundreder foregik forandringer og udvikling som helhed mere gradvist, end det er tilfældet i vor moderne tid. Selv om der afgjort var forandringer, skete de på en langsommere og mindre iøjnefaldende måde. At bygge en domkirke eller et buddhistisk kloster tog mange, mange år, og de blev bygget til at stå i århundreder. De folk, som designede dem og begyndte at bygge dem, vidste, at de næppe ville komme til at se det færdige resultat. Forestil dig, hvordan det i dag ville være at sætte sådan et projekt i gang og få det finansieret!

 I dag er det, som om vi står midt i en lavine af forandringer. Computere, globalisering, en 24 timers økonomi, telekommunikation, biler, flyvemaskiner, "svævende" tog, blanding af racer og kulturer, efterhånden som grænserne opløses, internettet, elektroniske banker, hjertekirurgi, rumrejser, atomkraft - og alt dette er sket i løbet af ét århundrede! Forandringerne sker så hurtigt, at der f.eks. i løbet af den tid, det tager for dig at købe en ny computer og bære den fra forretningen til din bil, er kommet tre nye modeller, der er billigere og hurtigere end den, du lige har købt.

Vi bliver konstant bombarderet med indtryk og nye ideer og begreber. Hvordan bærer vi os så ad med at fastholde en mental og følelsesmæssig stabilitet, når alt omkring os forandrer sig, og når værdier og principper, der har ligget fast i århundreder, ikke synes at gælde mere, alt imens vi lever i en tid, hvor verdenspolitikken øjensynligt ikke kan løse de globale problemer, vi står over for.

Hvor begynder vi?

En analogi på den tid, vi nu lever i, kan lyde som følger: Når et stykke land ligger brak, vil det i løbet af 14 dage blive overgroet med små ukrudtsplanter. Dem kalder man 'pioner-planter', og de vil rense jorden og gøre den klar til næste generation af planter. Det gør de ved at optage ilt, kvælstof, fosfor og svovl fra luften. Den næste generation af planter vil ikke tage over efter den første på én gang, men vil gradvis erstatte ukrudtsplanterne ved at indtage deres plads og deres sollys. Grafisk ser forandringen sådan ud: Graph
Mens den ene type vegetation svinder, vokser den anden, idet den langsomt erstatter den første vegetation, indtil denne næsten helt er forsvundet.

For menneskets vedkommende

En anden måde til bedre at forstå disse forandringstider, ligger i kontrasten mellem sølv og guld og de to ædle metallers forskellige karakter.

 I naturen forefindes guld oftest koncentreret, i klumper, der er dannet over tusindvis af år, og guld mister aldrig sin glans. Dette kan sammenlignes med tidligere generationers liv i en tid med varighed, holdbarhed og stabilitet. En tid, hvor en 16-årig gik ind i arbejdslivet med den hensigt at arbejde inden for det samme foretagende gennem resten af sin karriere. Han var loyal over for sit firma, og firmaet tog sig af ham selv efter pensionsalderen.

Sølv, derimod, forefindes i årer, fordeler sig over større områder og har en tendens til at løbe an. Det kan sammenlignes med de tider, vi bevæger os ind i, tider med forandring og med voksende hastighed og ustabilitet. Nutildags starter unge mennesker i deres første job med den hensigt at lære så meget de kan i et eller to år, før de går videre til et nyt arbejde.

Firmaer omstruktureres til stadighed for at kunne klare et skiftende markeds udfordringer og er med jævne mellemrum nødt til at foretage større afskedigelser for at nedbringe udgifterne og opnå større udbytte. Hvis vi sammenligner 'sølv'-tid med 'guld'-tid, ser vi følgende [boks]:

Kategori Guld Sølv
Regering Central De-central
Geografisk Lokal Global
Forventninger Stabilitet Forandring
Strukturer Hierarkiske Netværk
Samfundets kontrol Stor Minimal
Kommunikation Langsom og dyb Hurtig og overfladisk
Hastighed Lav Høj
Ansættelsesforhold Fra vugge til grav I 2-3 år
Fokus Kollektivt Individuelt
Familie Stabile forhold Stigende skilsmissetal

Det står klart for mange, at planeten og menneskeracen på alle områder er i gang med en radikal forandringsproces. Den stabile 'guld'-indflydelse er for nedadgående, mens forandringens 'sølv'-indflydelse vokser fra dag til dag. Og det er kun begyndelsen!

Hvad kræver dette af os?

Indtil for forholdsvis nylig fulgte vort liv med hensyn til skikke og adfærdsnormer de spor, der var trådt gennem mange generationer. Religion, tradition og samfundets kontrol foreskrev den forventede adfærd. De gamle skikke og regler synes ikke længere at gælde, og overalt omkring os falder normer fra hinanden, måske på vej til at blive erstattet af nye. Hvor man før kunne finde tryghed uden for sig selv ( kirke, arbejde, fællesskaber), må vi i dag finde trygheden inde i os selv. Det virker, som om disse tider ansporer os til at se mere ind i os selv, hvor personlig religion, åndelighed, principper og værdinormer giver os stabilitet og mental sundhed. I disse tider er det i stigende grad vigtigt at gøre sig nogle ting klart, som f.eks:

 • Hvad er vigtigt i dit liv?
 • Hvad er du god til, og hvad elsker du at lave?
 • Hvad tror du på og finder værd at kæmpe for?

Det er de guld-principper, der kan hjælpe dig til at forblive intakt i en krævende sølv-tidsalder.

Ti råd, der kan være til hjælp i disse forstyrrede og ofte kaotiske tider

 1. Vær selektiv i forbindelse med de informationer, du lukker ind gennem radio, TV og aviser. Alt, hvad du ser og hører, skal 'fordøjes', og meget af det er langt fra sandheden.
 2. Prøv at undgå at stifte gæld, og køb kun ting, du har råd til. Financielle og andre bekymringer æder en masse energi og begrænser din frihed til at tænke selv.
 3. Vær sammen med mennesker, der tænker og føler på samme måde som du. Læs gode bøger, op prøv at danne dig din egen opfattelse af, hvad der sker i verden.
 4. Tag godt vare på dig selv og på de mennesker, du holder af. Sund mad, regelmæssig motion og godt humør vil holde dig frisk og stærk.
 5. Generer så meget du kan, inden for de områder, der inspirerer dig. Når du er fuld af liv og inspiration, har du mindre plads til negative tanker, og det vil give dig større velvære.
 6. Begynd hver dag med 15 minutter for dig selv, hvor du tænker over, hvordan du vil være, og hvad du vil gøre og opnå den dag, med udgangspunkt i de ting, du anser for vigtige og værdifulde i dit liv. Det vil gøre din dag mere målrettet.
 7. Hold fast ved det enkle. Ting er, hvad de er, hverken mere eller mindre. Verden i dag har en tendens til at gøre det enkle kompliceret. Husk: sandheden er altid enkel, og prøv selv at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen.
 8. Husk, at der altid er nogle, der er mindre heldige end dig, og prøv at hjælpe andre, når du kan. Det gør dit liv rigere og styrker din selvagtelse.
 9. Find ud af, hvad du ikke ønsker i dit liv, hvad du ikke ønsker skal ske for dig, og hvad du ikke ønsker at støtte, og prøv at leve dit liv derefter.
 10. Du alene har ansvaret for dit liv. Lad ikke andre fortælle dig, hvad du skal gøre, og giv ikke andre skylden for de ting, du kommer ud for.

 Vi lever i en utrolig tid, hvor mere er muligt end nogen sinde før. Til tider kan det synes, som om alt, hvad man tidligere kunne stole på, er ved at blive brudt ned, og det er det også. Men vi har muligheden for i fællesskab at opbygge en ny verden, forudsat, vel at mærke, at vi hver især er indstillet på at forandre os, så vi kan imødegå de krav, den nye tid stiller.

Wim Starink, Holland, underviser i kommunikations-færdigheder, konfliktløsning, stress-håndtering og lederskabs-udvikling. Han kombinerer sine erfaringer fra erhvervslivet med egen research om personlig udvikling for at hjælpe folk med bedre at kunne klare tidens pres og forbedre deres personlige effektivitet.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.