TOPAZ Nummer 3 / 2002
Velkommen
Introduktion til begrebet 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japansk Teater
Et liv i forandringens tidsalder
Filmanmeldelse
Interview med en komponist
Hvordan tackler man usikkerhed i en krisesituation
En støtteerklæring til det amerikanske folk
Ny bog
Nye fremgangsmåder i kræftbehandling
Kunst og design

Japansk Teater

Et uddrag fra 'The Tear' - essays om Verdens-teater og dans af John Turner.
JohnTurner indleder sin bog med at gå ind i de dybere grundlæggende sammenhænge i forbindelse med brugen af kunst, dans og teater gennem menneskehedens historie. Derpå fortsætter bogen med et afsnit om Verdens-teater og anskuer forskellige kulturers kunst ud fra denne synsvinkel. Følgende uddrag er taget fra dette afsnit og omhandler japansk teater.

‘Jeg vil danse den dans, som får månens tårne til at dreje sig’

No-spillets teaterform havde sin storhedstid i det fjortende århundrede, og dog havde det sit udspring flere hundrede år tidligere i hellige templer og ved hoffet i det gamle Japan. Ordet 'No' kan oversættes med 'fuldendthed', og snarere end blot at være et middel til at gengive historier for underholdningens skyld, gik No-spillernes højtudviklede kunst ud på at indfange og skildre indflydelser og billeder ved hjælp af smuk og præcis mime, dans, musik og sangkunst. På ceremoniel vis gør spillerne deres entré ad en bro, den urgamle hashi-gakari, der repræsenterer rejsen fra én verden til den næste, fra den åndelige til den materielle verden. Langs broen er anbragt tre nåletræer, træer, som er naturligt isolerende, idet de absorberer al lavere energi i området.

 Japansk teater er et teater med mådehold, nøjagtighed og funktionel respons. Bevægelserne er præcise, små, sirlige og kraftfulde. Hver gestus er et sindbillede, hver stilling et udsagn og hver bevægelse en fortælling. Og i overensstemmelse med farven røds natur fremviser teatret en forestilling med orden og disciplin udadtil, mens det rummer en indre lidenskab, som er behersket og stærk og kun lejlighedsvis kommer op til overfladen.

I den moderne verden måler vi alting ud fra den mangfoldighed, der omgiver os, en mangfoldighed af støj, masse og tilfældighed. Lydmuren er konstant, vi bombarderes af sanseindtryk, og der er næsten altid bevægelse omkring os. Tanker flyver gennem vores hoved som en telegrafstrimmel, fornemmelser kommer så hurtigt og så varieret, at hele vort kropssystem med dets mange indre liv enten bedøves eller udmattes. Det er vanskeligt at finde stilhed, indre ro og fred.

Så vi har svært ved at forestille os en tid, hvor en tone eller lyd kunne klinge i luften i et minut, og hvor vibrationen fra den lyd kunne give resonans gennem hver eneste lille kropsfiber hos lytteren, hvor en enkelt bevægelse kunne ændre atmosfæren, og hvor luften var så ledende, at en håndbevægelse kunne overføre en tilstand, en følelse eller en forståelse; hvor en tanke, forstærket af en bevægelse eller en kropsstilling kunne fremkalde en tilstand, der kølnede blodet hos de tilstedeværende; hvor en lille gestus med højre hånd kunne sende en bølge af forventning gennem hoffet, mens man afventede det næste øjeblik eller den næste handling.

* Note: Studiet af højre- og venstre-bevægelsen må tage hjernens to halvdele i betragtning, idet venstre-bevægelser styres og kontrolleres af højre hjernehalvdel og omvendt. Den højre hjernehalvdel er kreativ, kunstnerisk, feminin og abstrakt disponeret, mens den venstre er logisk, ræsonnerende, akademisk, maskulin, hård og definerende. Denne forskning kan give et større indblik i, hvordan man f.eks. i klassisk dans og teater ved hjælp af hovedstilling kan betone det, man siger, og i hvordan man kan forberede sig til en specifik opgave osv.

Et dansetrin mod højre havde én virkning, et mod venstre en anden.* Og efterhånden som dansene blev overleveret fra generation til generation, og efterhånden som teatrets oprindelige motiv og rødder gik tabt, fik dramaerne en fastlåst og ceremoniel karakter, hvor de engang havde været spontane og levende, opført af specielt uddannede og trænede skuespillere, der kunne respondere umiddelbart og frit.

Bugaku er navnet på en af de danseformer, der har overlevet, idet den er overleveret fra en generation til den næste. Det er en maskedans, som oprindelig blev opført ved hoffet og i templer. Der var to slags danse - Højre-danse, hvor danserne overvejende var klædt i grønt, og hvor musikken først og fremmest blev fremført af slaginstrumenter, og Venstre-danse, hvor danserne overvejende var klædt i rødt, og musikken mest fremførtes af træblæsere. Kunne det tænkes. at Højre-danse havde at gøre med forestillinger om fremtiden, mens Venstre-danse forsøgte at kalde noget frem fra fortiden eller fange et glimt af nutiden?

En begyndende indsigt i den oprindelige betydning af disse danses dualistiske natur kan nås via den esoteriske forståelse af farver, symboler og elektromagnetisme. Her repræsenterer grøn og rød, ligesom moderne lyssignaler to sindstilstande: Beredvillighed og respons.
Den ene, grøn, er fuld af liv, frihed, frugtbarhed, spontanitet og ihærdighed. Den anden, rød, er behersket, forsigtig, fast forankret, fikserende og bevarende. Disse to farver var muligvis den tids fortolkning af en dualisme, som i andre tider beskrives som forskellen mellem sølv og guld, og i forskellen mellem menneskets to hænder, den højre og den venstre.

Tilsvarende danner de ledsagende slagtøjsinstrumenter ligesom en procession af individuelle og forskelligartede lyde, mens træblæserne videregiver fornemmelsen af et blidt skiftende kontinuum, som bølger på havet. På samme måde har vi forskellen mellem fast og flydende, elektrisk og magnetisk, afkølende og ophedende, løs og fast. Det er denne dualisme, vi finder i hjertet af det teater, der udspiller sig på vor planet, tydeligst udtrykt i: dag og nat, vinter og sommer og varme og kulde. Al teater og al kunst, der kommer til udtryk her, er styret af denne dualisme.

 Bugaku-dansene blev vævet ind i No-dramaet på et tidspunkt i historien, i det fjortende århundrede, hvor uddannelse blomstrede over hele verden, og en intellektuel og åndelig evolution var i gang. Teatret i Japan begyndte, ligesom i andre dele af verden at påtage sig en opdragende rolle, idet det bredte sig fra templerne og de religiøse steder, ud på gader og torve.

I No-teatret møder vi en kunst, der er enkel og underfundig, og som benytter sig af finesse, antydninger og blid yndefuldhed (yugen). Den fremkalder tilstande og stemninger og inviterer tilskuerne ind i sin verden, hvor et enkelt åndeligt budskab, som en virus, kan overføre sin "smitte".

Det interessante er, at der aldrig er prøver i forbindelse med No-dramaer. Hver skuespiller kender til bunds sin rolle og dramaet, men hver forestilling er levende og udtrykker de fine nuancer, der gør sig gældende på netop den dag og det sted.

Herudover var No-teatrets smukke og overdådige kostumer detaljeret og præcist forarbejdet, og når de ikke længere var i brug, blev de pillet op og taget fra hinanden, hvorefter materialerne opbevaredes i fine lakerede æsker. Den sætning, der gav baggrunden for denne praksis, lød som følger:

'Vi har intet med os, når vi kommer, og intet når vi går herfra'

John Turner er uddannet ved The Drama Centre i London og har gennem de sidste 20 år holdt internationale foredrag om teater og dans.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.