TOPAZ Nummer 3 / 2002
Velkommen
Introduktion til begrebet 'Template'
Template Foundation Dance Team
Japansk Teater
Et liv i forandringens tidsalder
Filmanmeldelse
Interview med en komponist
Hvordan tackler man usikkerhed i en krisesituation
En støtteerklæring til det amerikanske folk
Ny bog
Nye fremgangsmåder i kræftbehandling
Kunst og design

En kort introduktion til begrebet ‘Template’ (skabelon)

T. Gloag Af Terry Gloag, BA (Oxon), som har undervist i og fremmet arbejdet i Template Netværket verden over gennem de sidste 15 år.

Ordbogen beskriver skabelon som "noget, man bruger som nøjagtig model eller mønster". Og skabelon nævnes ofte under henvisning til dna-molekylet i cellekernen som "en plan, en kode eller et vækstmønster for liv".

 Et andet eksempel kom fra en kvinde, der for nylig blev interviewet i radioen om behandlingen af kvinder visse steder i verden. Hun talte varmt for behovet, ikke for påtvungne vestlige værdinormer, men for "udarbejdelse af en ny skabelon for menneskerettigheder". Endnu et eksempel er et forum, som fandt sted i England for nylig om "en ny skabelon for børns uddannelse".

Begrebet skabelon handler altså om objektive og eksterne referencekriterier, som har at gøre med motiv, forudsætning og årsag.

De ovennævnte eksempler giver en første antydning af det, vi ønsker at forklare. Men taler man om Template-netværkets filosofi og research, så udgør begrebet skabelon en meget dybere, og mere basal beskrivelse af alt liv i universet.

* * *

I Template-netværket vover vi den påstand, at alt, hvad der findes, om det så er menneskeskabt eller naturligt forekommende, opstår af eller stammer fra en eller anden skabelon. Eksempler på denne sandhed er ... frøet, som indeholder den skabelon, en blomst eller et træ vokser ud af, ligesom en arkitekttegning er den skabelon, en ny bygning kan bygges ud fra.

Intet eksisterer eller kan eksistere uden en tilhørende skabelon. Og en tings skabelon bestemmer dens karakter, natur og formål.

Det samme gælder for menneskets udformning, som stammer fra en skabelon med nøjagtig de samme bestanddele for alle mennesker. Det, der gør menneskeskabelonen unik er de indbyggede muligheder for kreativitet, valgfrihed, selvbestemmelse og bevidsthed. Og det giver hvert enkelt individ potentiale til, på sin helt egen måde, at udvikle mange intelligensniveauer, kunstneriske færdigheder og evner, hvilket er en fundamental målsætning for den research og uddannelse, som Template-netværket er banebrydende for.

* * *

 Det må være sandt at sige, at en af de hovedfællesnævnere, som giver Template-netværkets medlemmer et samlet udgangspunkt, er en stålsat tro på menneskets enestående design og den skabelon, som betinger det. Dette strækker sig helt ud til en ærefrygt og respekt for det større formål, som har skabt denne skabelon, som rummer udspringet, stamtavlen og potentialet for hvert individuelt menneskeliv.

Derpå sagde Gud: "Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os." 1. Mosebog, 1. kapitel, vers 26.

Sideløbende er der en fælles motivation ud fra en stor utilfredshed med mange af de traditionelle forklaringer på livets dybe og store spørgsmål, som det 21. århundrede og arven efter den industrielle revolution tilbyder - med andre ord en utilfredshed med den nuværende skabelon, som styrer vores liv, uddannelse, adfærd og forståelse.

Alle de forskellige artikler i Topaz-magasinet beskriver projekter og aktiviteter, ledet af Template-netværkets medlemmer, ud fra ovennævnte tankegang. Og sammen står de stærkt i en overbevisning om, at noget kunne være mennesket til langt større gavn end det 21. århundredes skabelon for mental og social indoktrinering.

* * *

Vi er lige trådt ud af det andet årtusind, og det sidste århundrede har uden sammenligning været de blodigste 100 år i menneskets historie. Dog betegner mange mennesker i dag den moderne civilisation som højdepunktet af menneskets udvikling. Vi tror på, at mange af de gamle og såkaldt primitive civilisationer bedre kendte og respekterede tanken om et transcendentalt mønster, som gav mennesket harmoni og formål - og mange mennesker i dag deler den opfattelse.

Chief Seattle"Mennesket gjorde ikke livets væv, men er blot en tråd i dette væv. Hvad man gør med vævet, gør man ved sig selv. Alt er forbundet. Alt hører sammen." Høvding Seattle

Den moderne naturvidenskab forsøger ofte at sætte mennesket i centrum ud fra et videnskabeligt synspunkt, hvor mennesket reduceres til et ciffer eller en tilfældig hændelse i verdensordenen, uden at man tager højde for en verden af højere "uset" intelligens og åndeligt formål og mening.

I dag er mennesket blevet adskilt og isoleret fra disse naturlige kilder til vejledning og intelligens, på samme måde som PC'ere for 20 år siden fungerede som individuelle enheder på et selvstændigt og isoleret grundlag. Nu er området blevet revolutioneret ved etableringen af Internettet. En PC'er er nu en integreret del af et kolossalt netværk af oplysninger og ressourcer. Dette var utænkeligt for 20 år siden. Vi har her en glimrende analogi for menneskets naturlige opkoblingspotentiale til Skabelsens usete intelligens-"Internet", hvorfra det er meningen, at mennesket skal hente vejledning og samhørighed.

På grund af manglende indsigt i og forståelse af den moderne verdens skabelon tvinges folk i stigende grad til at leve et overfladisk liv og nages som aldrig før af tvivl og frustrationer. De er ofte ude af stand til at finde ro i sig selv og frygter for deres børns fremtid. Og alligevel bliver næsten intet gjort, bortset fra nogle relativt ineffektive tiltag fra de få, der ser det, men intet kan gøre ved det.

J.R.R. Tolkien"(Tolkien) følte, at det moderne samfund havde frarøvet verden dens mystik, moral og mening. Hvis han havde kunnet kaste det tilbage i diglen, hvor det blev smedet, havde han gjort det med glæde. Hans sære og foruroligende bogs styrke ligger i, at mange af os ville ønske, at den ene ring, som omslutter os alle, kunne gøres ugjort, og begræder den kendsgerning, at det er for sent." Andrew O'Hehir (i filmanmeldelsen af J. R. R. Tolkiens "Ringenes herre")

Det er sandt, at vi har megen avanceret teknologi til rådighed i dag, og at lægevidenskaben til en vis grad har fået bugt med dødelige sygdomme. Men hvorfor ikke udvikle vores naturlige og/eller latente evner uden at ty til kunstige manipulerede resultater? Og hvad med de sygdomme, som er et direkte resultat af de unaturlige og stressfyldte forhold, vi lever under, for ikke at tale om de katastrofale følgevirkninger af vort teknologiske samfund på Jordens miljø og vejrsystemer, såsom stigende vandstand, vandmangel og hungersnød?

 Og det mest ødelæggende er måske befolkningstallet, som stiger eksponentielt.Ved afslutningen af 2. Verdenskrig var Jordens befolkning to milliarder, i 1980 fem milliarder, og lige nu anslås befolkningstallet i 2032 til at ville blive ni milliarder - i løbet af en levealder vil Jordens befolkning være mere end firedoblet.

Mens denne dramatiske befolkningsvækst er foregået, (og delvis på grund af den), har den moderne videnskab udstyret mennesket med kolossale muligheder for at forsøge at modificere og ændre visse miljøaspekter, både i naturen og inden i os, på en måde, som ville have virket ikke blot utænkelig, men også i skræmmende grad uønsket for vores forfædre.

Men spørgsmålet er: Er den moderne videnskab i stand til at bruge disse muligheder til at løse de problemer, den selv har skabt?

"Både Watson og Crick har sagt, at den tanke, der drev dem til opklare dna-strukturens mysterium, var antireligiøs. De ønskede at påvise, at vitalisme var forkert; at livet ikke var noget særligt, og at der ikke var brug for Gud." Bryan Appleyard

I dag er forskere i stigende grad nødt til at indrømme, at de ofte ikke forstår, hvad det er, de laver, eller hvilke konsekvenser deres pillen og eksperimenteren får. Samtidig prøver naturvidenskaben at overbevise os om, at religion eller åndelighed i det hele taget er spild af tid, og den har intet bud på vejledning eller etik på området.

Faktisk siger mange højt respekterede kommentatorer i dag, direkte eller indirekte, at menneskeracen er ude af kontrol, fortabt og forvirret.

"I en teknologisk tidsalder behersker vi i stigende grad midlerne til at nå vore mål, men aner ikke længere, hvorfor vi forfølger dem." Roger Scruton.

  • Den geniale fysiker, Stephen Hawking blev for nylig citeret for at sige, at han støttede Al Gore i det amerikanske præsidentvalg på grund af hans holdning til den globale opvarmning. Han så dette som det vigtigste problem, mennesket stod over for og sagde, at det ville være bittert, hvis nogle fejlagtige stemmesedler i Florida førte til menneskets udslettelse, og til at planeten blev en livløs svovlsyre-sump som Venus.
  • James Lovelock, forfatter til "The Quest For Gaia", citeres for at have sagt, at ud fra hans koncept om den intelligente planet Gaia, så vil planeten udrydde mennesket som en smitte, der ikke længere tjener noget gyldigt formål i planetens livs-netværk.
  • Selv Hollywood spiller med. I filmen "The Matrix" er der en dramatisk scene, hvor en af heltene får fortalt, at mennesket er en virus, fordi det er en parasitisk livsform, som breder sig over det hele og kun rager til sig uden at give noget tilbage.
  • Og de frygtelige begivenheder den 11. september i USA understreger blot denne kendsgerning og er trængt dybt ind i folks sind og psykologi. Livet betragtes pludselig som sårbart, illusioner er bristet, og utrygheden råder. Vi har aldrig før stået over for en sådan udfordring, og vi er frygtelig uforberedte.

"Hvor er vi dog skrøbelige." Sting

Hvorhen skal vi vende os? Skal vi virkelig tro på, at diminutive videnskabelige fremskridt eller mere kontrol, såvel frivillig og påtvungen, vil gøre nogen forskel? Skal vi grave dybere - meget, meget dybere?

I vores skabelon-research mener vi at være nået frem til en unik og uvurderlig indsigt og håndgribelige resultater i disse kritiske spørgsmål. Der kan ikke herske tvivl om, at disse spørgsmål vil betinge kvaliteten af vores og vores børns fremtid og måske endog vores overlevelse som art.

* * *

Til sidst følger her tre grundlæggende læresætninger fra Template-Netværkets praktisk anvendelige filosofi:

  • At mennesket, ud fra dets naturlige skabelon, er skænket en ånd og en sjæl og er udstyret med kolossale og forskelligartede evner, som giver det mulighed for at reagere med stor fleksibilitet over for livets og evolutionens udfordringer.
  • At mennesket er planetens højeste organiske livsform og i sin dødelighed rummer et løfte om udødelighed.
  • At mennesket lever og eksisterer i og indvirker på et netværk af organiske livsformer, der stammer fra den mægtige Skabelses-skabelon og på universelt niveau danner andre og sjældnere materie-verdener, oftest usete, hvorfra mennesket kan hente intelligens og vejledning.

* * *

L. Wittgenstein"Vi synes, at selv når samtlige videnskabelige spørgsmål er besvaret, fremstår livets problemer fuldstændig uberørte." Ludwig Wittgenstein

Vi kommer alle til verden på samme måde - mirakuløst - det er en del af menneskets skabelon. Pludselig er vi her. Vi åbner øjnene som nyfødte og møder en stor mangfoldighed, en kolossal, fornuftstridig kakofoni af signaler, lyde, lys og sanseindtryk, som vi skal forsøge at hitte rede i og danne vores liv ud fra.

Så begynder barnets naturlige og instinktive jagt efter at opdage sin indbyggede skabelon for at kunne skabe en tilfredsstillende rationalitet for sig selv. Den basale lidenskab og motivation, der udtrykkes her, er det allerstørste mysterium og gør alle mennesker, der nogensinde har levet, til enestående individer. Denne endeløse higen mod det ukendte vil altid figurere i vores bevidsthed, og det er i sandhed en mirakuløs og storslående gave fra Skabelsen til mennesket.

Disse tanker har givet os motivationen til at søge den optimale naturlige uddannelse og udvikling, og denne søgen har resulteret i en lang række research-projekter. Topaz-Magasinet prøver at skildre nogle af dem og repræsenterer en værdsættelse af Skabelsens formåls- og intelligens-skabelon, som hver dag på enestående vis udstyrer os med liv og bevidsthed.

Terry Gloag

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.