TOPAZ Nummer 2 / 2001
Welkom
De World Mosaic of Sound
Een geactualiseerde Visie
Ontwerp voor een Onderkomen voor Dieren
De Wetenschap van Intelligentie
Een merkwaardig eindexamen natuurkunde of... een staaltje spirituele intelligentie?
Filmrecensie - Chocolat
Immuniteit Versterkers
Desiderius Erasmus
De Tuin van Toevlucht

TOPAZ

Welkom bij het tweede nummer van Topaz

Beste lezer,
Opnieuw hebben we inspirerende artikelen met projecten en onderzoeken vanuit het Europese Template Netwerk. Onder andere artikelen over intelligentie en wetenschap, innovatieve plannen voor een onderkomen voor dieren en een internationaal netwerk van musici.

Het internationaal redactieteam
vlnr: R. Böhringer, A. Böhringer,
S. Funnemann, S. Robins,
Y. B. Christensen, R. Christoffersen,
G. v. Schaik, J. Turner

De drijvende kracht achter het Template Netwerk is het gezamenlijk streven om te zoeken naar inzicht in en begrip over fundamentele levensvragen, en om wegen te vinden waarlangs we dit praktisch kunnen toepassen in onze persoonlijke omstandigheden.

We weten dat velen, net als wij, zoeken naar een beter begrip van de wereld om ons heen en naar inzicht in hoe onze generatie de toekomst beïnvloedt en vormt. We hopen dat dit tijdschrift een inspiratie kan zijn voor anderen en kan aanzetten tot onderlinge uitwisseling met geïnteresseerden.

Onze persoonlijke en gezamenlijke zoektochten hebben ons op natuurlijke wijze tot samenwerken gebracht om te proberen nieuwe raamwerken op vele gebieden te ontdekken en ontwikkelen, zoals voor kunst, wetenschap, architectuur, muziek, maar ook voor het ontwikkelen van menselijke kwaliteiten, zodat we het beste van menselijk vermogen kunnen samenbrengen. Elk project binnen het netwerk, hoewel het zelfstandig opereert, is meestal het resultaat van het bundelen van ervaringen en capaciteiten: een wetenschapper in samenwerking met een architect, in samenwerking met een musicus, met een milieuspecialist, enzovoort.

We voelen aan dat er in onze tijd een unieke opening is, waarin het mogelijk is voor mensen om samen te werken en bezig te zijn binnen nieuw verrijzende niveaus van creativiteit. Het Template Netwerk heeft zich in de loop van vele jaren gevormd. Wat begon als een serie inspirerende uitwisselingen en forums is een netwerk van geestverwantschap en wederzijdse ondersteuning geworden. Het is onze stellige overtuiging dat het zich zal ontwikkelen tot een internationaal netwerk van hoge kwaliteit, van mensen die nieuwe - op elk aspect van het leven praktisch toepasbare - raamwerken ontwikkelen.

We hopen dat u plezier beleeft aan het tijdschrift en danken u voor de reflecties op ons eerste nummer. Als u nog opmerkingen of vragen heeft, schrijft u ons dan. We horen graag hoe u denkt over Topaz en wat eventueel uw ideeën zijn om het te verbeteren.

Met vriendelijke groet,
het redactieteam.

Copyright © 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.