TOPAZ Nummer 2 / 2001
Welkom
De World Mosaic of Sound
Een geactualiseerde Visie
Ontwerp voor een Onderkomen voor Dieren
De Wetenschap van Intelligentie
Een merkwaardig eindexamen natuurkunde of... een staaltje spirituele intelligentie?
Filmrecensie - Chocolat
Immuniteit Versterkers
Desiderius Erasmus
De Tuin van Toevlucht

De ‘Tuin van Toevlucht’

Computersimulatie van de helende ecologie Een tuin die kan helpen bij het herstel van psychologische en mentale trauma's, hersenletsel, epilepsie en depressie.

Al eeuwenlang en over de hele wereld zoeken mensen toevlucht in hun tuinen voor ontspanning en herstel en het is welbekend dat veel planten genezende eigenschappen hebben. Toch worden er zelden tuinen specifiek en wetenschappelijk ontworpen voor de behandeling van ziekte en trauma.

De 'Tuin van Toevlucht' is ontworpen om het natuurlijk herstel en het genezingsproces van patiënten met hersenletsel te bevorderen en ook als helende omgeving voor andere ziekten. Het is een stille omgeving voor rust, herstel en vernieuwing. Het ontwerp is gebaseerd op grondig onderzoek naar het natuurlijk functioneren van de hersenen, dat niet uitsluitend vanuit fysieke kenmerken beschouwd kan worden.

Het is inmiddels algemeen bekend dat de hersenen op hele kleine, soms zeer krachtige, elektromagnetische microsignalen werken. Deze lopen door diverse circuits van zenuwcellen en 'bedradingpatronen', die wij zelf samenstellen door onze ervaringen en de besluiten die we genomen hebben. Dit zijn de gedachtenpatronen die menselijk gedrag beheersen. Deze netwerken van vele miljoenen onderling verbonden zenuwcellen worden dan de filters en ontvangers waardoor wij bepaalde ideeën, beelden en impressies herkennen of er geloof aan hechten. Als de hersenen op één of andere manier beschadigd worden, of dat nu is door fysieke verwonding, psychosomatische of psychologische oorzaak of door een psychisch trauma of depressie - dit zijn allemaal verwondingen aan de hersenen - kunnen ze niet langer dezelfde mate van stimulering of prikkels verwerken die ze in normale staat aankunnen.

Computersimulatie Het is bekend dat de hersenen in staat zijn zowel hun eigen functies te reguleren alsook de ontelbare processen te controleren en coördineren die zich in de hersenen afspelen. Als de hersenen normaal bijvoorbeeld voor 80% functioneren en er vindt een verwonding plaats of een depressie slaat toe, of er zijn psychische problemen of er is sprake van echtscheiding, dan kunnen de hersenen als het ware 'dichtklappen' en kan hun capaciteit met de helft afnemen tot bijvoorbeeld 40%. De overige 40% aan prikkels, die de hersenen niet meer aan kunnen, moet geneutraliseerd worden. Zij hebben simpelweg niet meer dezelfde capaciteit en hetzelfde uithoudingsvermogen als voor de verwonding. Ze zullen wat ze kunnen verwerken moeten beperken.

Het brein werkt door geleiding van microsignalen van het ene deel van de hersenen naar het andere via het interne circuit. Op die manier neutraliseren de hersenen een deel van zichzelf en brengen ze zich in evenwicht, zodat de signalen verstrooid worden en niet langer door het circuit van de hersenen lopen.

In gevallen van shock en trauma neemt het probleem vervolgens toe, omdat elke volgende elektromagnetische activiteit die de hersenen door allerlei interne en externe prikkels ontvangen, niet of niet op de juiste plaats kan worden opgeslagen, en zo ontstaan er blokkades. Elk signaal dat niet kan worden opgeslagen is nutteloos en wordt daardoor schadelijk, net als voedsel dat niet verteerd kan worden. Eén van de grootste problemen van patiënten die herstellen van hersenoperaties, trauma's of depressies is deze toxische factor.

Computersimulatie Nu zullen de hersenen proberen om deze toxische factor uit te drijven. En wel letterlijk, van top tot teen, langs de meridianen van het polaire energiesysteem, dat van noord naar zuid loopt. Op deze manier kan dit 'energie-vergif' uitgedreven worden via de voeten, het voornaamste afvoerkanaal van het lichaam voor het ontladen van elektromagnetische energie.

De 'Tuin van Toevlucht' zal een plek zijn voor rust en ontspanning, waar deze toxische energie verwijderd wordt en hoe meer deze gifstoffen afgevoerd kunnen worden, des te sneller kunnen de hersenen zich herstellen en genezen.

Het is buitengewoon alarmerend dat veel patiënten met hersenletsel ook beginnen te lijden aan epileptische aanvallen als direct gevolg van hun hoofdletsel. Dit zou zeer goed veroorzaakt kunnen worden doordat men niet de gelegenheid heeft de toxische stoffen kwijt te raken die zich opstapelen als gevolg van het onvermogen om met te veel prikkels om te gaan. Daardoor ontstaat dan zo'n opeenhoping dat het lichaam dit, in sommige gevallen op heftige manier, uit zijn systemen moet werken in de vorm van een zogenaamde absence of een epileptisch insult.

Het is daarom nauwelijks verbazingwekkend dat veel epileptische patiënten herkennen dat te veel prikkeling, zoals bijvoorbeeld flikkerende lichten, zulke aanvallen kunnen uitlokken. Sommige patiënten herinneren zich zelfs een gevoel van overladen te worden voorafgaand aan hun aanval. Het andere belangrijke verschijnsel dat zich voordoet bij mensen als hun hersenen op verminderde capaciteit, zeg 40%, werken, is dat ze teruggaan naar de toestand van kind zijn. Dit is de tijd dat hun hersenen zich ontwikkelden en voor het laatst op die lagere capaciteit werkten.

Eén van de redenen waarom kinderen gefascineerd en geïnspireerd zijn door kleur, is dat kleur een heel belangrijk en natuurlijk aandeel vormt in hoe de hersenen gecodeerd en 'ingeprent' worden. Door middel van het goed gebruik van kleur kunnen de hersenen zich gaan herstellen en zich opnieuw opbouwen, omdat ze nieuwe verbindingen gaan maken. De hersenen hebben direct in de gaten welke kleuren ze nodig hebben en welk van de kleurencircuits beschadigd is.

Orbetello, ItaliëKleur is daarom zeer belangrijk in het herstelproces en in de 'Tuin van Toevlucht' zijn kleuren specifiek gebruikt. Ook de muren om de tuin zijn van speciaal geselecteerde kleuren. Er zijn kleuren en kleurencombinaties waarvan bekend is dat ze een therapeutische en kalmerende invloed hebben op de hersenen.

In het herstelproces is het ook van belang dat de hersenen het zenuwstelsel beginnen te prikkelen, in plaats van andersom, waar het zenuwstelsel de hersenen prikkelt. De ecologie in de tuin is zo ontworpen dat het tevens het zenuwstelsel kalmeert en zo het herstelproces verder bevordert.

De hersenen hebben dus een buitengewoon, ontzagwekkend vermogen om zichzelf op den duur te genezen, hoewel het proces heel langzaam kan gaan, als het al gebeurt, want helaas is de ecologie waarin de meeste patiënten zich bevinden niet bevorderend voor het natuurlijk herstelproces.

Voor de eerste 'Tuin van Toevlucht', in Orbetello in Italië, zijn van de overheid al een bouwvergunning en fondsen ontvangen. De visie wordt dus werkelijkheid!

Trevor Muir, Chartered Architect BA (Hons) Dip Arch RIBA, heeft sinds tien jaar zijn eigen architectenbureau in Nottingham, Engeland en heeft verschillende onderscheidingen gewonnen. Sinds een paar jaar onderzoekt hij het ontwerpen van ecologieën met een helende werking.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.