TOPAZ Nummer 2 / 2001
Welkom
De World Mosaic of Sound
Een geactualiseerde Visie
Ontwerp voor een Onderkomen voor Dieren
De Wetenschap van Intelligentie
Een merkwaardig eindexamen natuurkunde of... een staaltje spirituele intelligentie?
Filmrecensie - Chocolat
Immuniteit Versterkers
Desiderius Erasmus
De Tuin van Toevlucht

De World Mosaic of Sound

Geluid en muziek zijn van vitaal belang voor ieder van ons. Dit blijkt duidelijk uit het vermogen tot spreken. Omdat dit verbonden is met zowel onze oren als onze geest zijn we in staat betekenis en gevoel te communiceren en het bewustzijn te delen dat ons zo uniek maakt als mens. Voor velen is geluid, vorm gegeven in toon, ritme en harmonie - de bouwstenen van muziek - een levensbehoefte. Muziek kan de jeugd inspireren, het kan de verbinding zijn naar gekoesterde tijden en herinneringen, het kan gevoelens oproepen voorbij het vermogen ze in woorden uit te drukken, of het kan een troost en wijkplaats bieden voor de stress van alledag.

Het mysterie en het zoeken naar de oorzaken hiervan hebben aangezet tot het ontstaan van de World Mosaic of Sound: een jong netwerk van musici uit alle delen van de wereld, die zich allen keer op keer grote vragen gesteld hebben: "Wat is muziek?" en "Waar komt muziek vandaan en wat is het doel en gebruik van muziek?" We hebben verschillende achtergronden in muzikale opleiding en uiteenlopende praktijk- en uitvoeringservaring, van professionele musici tot mensen die eenvoudig vervuld zijn van een grote liefde en enthousiasme voor muziek. Voordat de mens Muziekinstrumenten maakte was er het eerste instrument - de persoon zelf en zijn natuurlijke gaven van gedachte, gevoel, inzicht en antwoord.

Binnen het vermogen van de mens tot antwoorden valt geluid. En binnen het potentieel van geluid valt de mogelijkheid expressie te geven aan de passie en het ontzag voor het leven. Voor Plato en Pythagoras bestond er de "muziek der sferen" en het geluid van hemelse harmonie. In religie bestaat er muziek die verbindt door ritueel, ceremonie en gemeenschappelijke beleving van geloof en steun. Ook is er muziek die de goden of God en de oorzaken van het leven eert. Elk land heeft traditionele muziek die verbonden is met het erfgoed, gemeenschappelijke waarden en de aard van het land waar het is ontstaan. Voor jongeren zijn er soorten muziek die identiteit geven aan hun generatie.

In al deze gevallen is er één centraal gegeven - muziek is een middel tot verbinding met een kerneigenschap of essentie - dat niet altijd beschreven of verklaard kan worden in taal, maar dat ervaren en gevoeld kan worden in de muziek zelf. Muziek kan ook veel veroorzaken in het ernaar luisteren.

We hebben allemaal de ervaring dat muziek je in een andere staat kan brengen of je goed kan doen voelen. In een recent onderzoek is aangetoond dat de keuze van muziek mentale alertheid bij schoolkinderen kan beïnvloeden.

Ons onderzoek heeft ons doen realiseren dat er een geheel nieuwe 'toonladder' voor muziek valt te ontdekken, zowel in het verkennen van nieuwe muziek, alsook in wat muziek kan doen.

De mens als muziekinstrument

Een deel van de musici van de World Mosaic of Sound tijdens een concert in DuitslandVan veel grote musici, dirigenten, solisten of uitvoerenden in pop, jazz of folk, wordt gezegd dat de essentie van muziek in hen leeft. Van Jacqueline du Pré wordt gezegd dat alleen al door haar aanwezigheid de kwaliteit van de muziek die uitgevoerd werd verbeterde, door wat ze droeg en overbracht aan anderen. Door sommige componisten, waaronder Paul McCartney in een interview in 1991, wordt gezegd dat muziek op een of andere manier "uit het niets ontstaat".

De lijnen van dit mysterie hebben ertoe geleid dat de World Mosaic of Sound de aandacht richt op de voorwaarden die wij in onszelf scheppen voor het omgaan met en maken van muziek. Dit is een uitermate fascinerend onderzoek. Deze innerlijke 'ecologie' bepaalt de omgeving, de omstandigheid en de kanalen waarin en waardoor muziek kan plaats vinden, van haar ongehoorde oorsprong tot aan het geluid zelf. Het is meer dan vaardigheid of techniek.

Het gaat om de innerlijke plek van waaruit we komen, waarom we doen wat we doen, en wat we meebrengen vanuit onszelf. Dat is van doorslaggevend belang en dat is uiteindelijk wat een geïnspireerde uitvoering mogelijk maakt. Als muziek "gebeurt", dan is er een natuurlijk invoelingsvermogen en harmonie, niet alleen in geluid, maar in de drieklank die ontstaat tussen de oorzaak van muziek, de musici en het voortgebrachte geluid.

Voorbeelden van nieuwe benaderingen om muziek te maken...

Hieronder proberen we in het kort inzicht te geven in een paar van de manieren waarop de World Mosaic of Sound werkt.

Stemmen

Eén van de nieuwe methoden die we hebben ontwikkeld heeft te maken met stemmen. Alle musici stemmen hun instrumenten, maar hoe denken we over het stemmen van onszelf als musicus, of het afstemmen op wat je probeert te spelen, of het afstemmen op elkaar om in harmonie te zijn met de andere spelers?

Dit eenvoudige concept kent vergaande implicaties, zoals de waardering van het gegeven dat wij mensen het instrument dat gevormd wordt door onze vermogens, kunnen afstemmen op een ongelooflijke hoeveelheid frequenties, gevoelens en kwaliteiten, vanuit het rijke menselijk potentieel.

Dit heeft ons nieuwe mogelijkheden doen zien voor muziek, bij voorbeeld:

  • Muziek die de natuurlijke ritmen en frequenties van de verschillende delen van het menselijk lichaam in zich draagt, zoals die van het bottenstelsel, de bloedsomloop en het zenuwstelsel.
  • Muziek die afgestemd is op de aard en frequenties van het kleurenspectrum.
  • Muziek die specifiek gecomponeerd wordt om natuurlijke kwaliteiten, zoals evenwicht, vrede, vriendelijkheid en orde over te brengen.

Dit alles vertegenwoordigt voor ons de vrijheid en de keuze om te vinden en te selecteren, en uitdrukking en waardering te geven aan specifieke essenties uit het rijke scala van mogelijkheden dat de natuur in al haar veelzijdigheid geeft.

Combinaties en permutaties

Muziek, taal, kleur, astronomie - al deze facetten van het leven hebben fundamentele en natuurlijk geordende wetten als basis: De verdeling van octaven in zeven, overeenkomstig de indeling van het kleuren-spectrum; de verdeling van het alfabet in 3 groepen van 7 medeklinkers en 5 klinkers; de vijfvoudige pentatonische toon-ladder in relatie tot Chinese genezing; de toonaarden van de oude Grieken...

Aangesproken door de bijzondere samenhang in ordening, hebben we nieuwe ingangen ontwikkeld om te componeren. Die stellen ons in staat om bijvoorbeeld woorden in muziek om te zetten, als een eerste hulp om te komen tot nieuwe muziek.

"Roep en weerklank"

Deze benadering heeft ten doel het instinct en de intuïtie meer te benutten, om een muzikaal antwoord te krijgen vanuit het onderbewuste en onbewuste deel van het menselijk vermogen. Als we het leven observeren zien we dat roep en weerklank fundamenteel is, zoals het antwoord van vogels op het naderen van de dageraad, of in de obsederende roep van de walvis. Het verkennen van dit terrein van instinctief antwoord op een eerste roep leidt tot nieuwe en inspirerende wegen in het componeren van melodie, harmonie en muzikale patronen. Deze ontdekkingen hebben de betekenis en het gebruik van muziek op inspirerende en pionierende wijze voor ons geopend..

"The Release of Brilliance"

De muziekstukken op onze nieuwe CD vertegenwoordigen een serie van meer dan 43 opnamen, die gemaakt zijn in een periode van 6 weken. In deze periode hebben een stel musici levendig en intensief gewerkt rond het centrale thema "de bevrijding van virtuositeit". Dit heeft te maken met het vrij maken van iemands vaardigheden, bekwaamheden en kwaliteiten.

De muziek op de CD bevat verschillende stijlen: klassieke, traditionele en moderne instrumentatie en stemmen. Het merendeel is in één keer opgenomen om zo te proberen de oorspronkelijke geest en essentie van de muziek te vatten. De CD is in juli 2001 verschenen tegelijk met een nieuwe uitgave van de World Mosaic of Sound in Denemarken getiteld "In the light of the Blue Emerald".

De World Mosaic of Sound geeft concerten en houdt workshops over o.a "Waardering voor klassieke muziek op zeven niveaus" en "Nieuwe benaderingen tot ervaring en waardering van muziek".

Nick Woodeson, Engeland
namens de ‘World Mosaic of Sound’.

Copyright 2001-2021 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.