TOPAZ Nummer 2 / 2001
Velkommen
Verdens Mosaik af Lyd Side
Et nyt kursuscenter i Tyskland
Et nyt design for et fristed til dyr
Intelligensens videnskab
En underlig eksamination i fysik... eller et eksempel på åndelig intelligens?
Filmanmeldelse
Styrk dit immunforsvar!
Desiderius Erasmus
En have som tilflugtssted

TOPAZ-Magazin

Velkommen til anden udgave af Topaz-magasinet

Kære læser,

Også denne gang bringer vi nogle spændende artikler, som omhandler projekter og research fra det europæiske Template-netværk, og som bl.a. indeholder et design til en have i tilknytning til en klinik for hjerneskadede, nyskabende planer for et fristed for dyr, nyheder om et internationalt netværk af musikere og meget mere.

Internationales Redaktionsteam
Fra venstre: R. Böhringer, A. Böhringer,
S. Funnemann, S. Robins,
Y. B. Christensen, R. Christoffersen,
G. v. Schaik, J. Turner

Drivkraften bag Template-netværket er en fælles stræben efter at forstå og udforske tilværelsens grundlæggende spørgsmål, og et forsøg på at finde frem til, hvordan vi løbende kan føre vores nye forståelser ud i vores personlige liv, vores familieliv og vores arbejdsliv. Vi er klar over, at mange andre ligesom vi søger efter en større forståelse om den verden, der omgiver os, og en indsigt i, hvordan vi, som generation, former og påvirker fremtiden. Vi håber, at dette magasin kan inspirere og opmuntre til en udveksling med andre, som interesserer sig for tilsvarende områder.

Vores individuelle og fælles søgen har helt naturligt ført os frem til et samarbejde, hvor vi forsøger at opdage og udvikle nye templates (skabeloner) inden for mange områder af tilværelsen, såsom skole og uddannelse, kunst, videnskab, arkitektur og meget mere, for i størst muligt omfang at inddrage det bedste inden for menneskets potentiale. Så selv om de forskellige projekter arbejder uafhængigt af hinanden, er de hver især ofte et resultat af et samspil mellem forskellige erfaringer og kunnen, hvor en videnskabsmand samarbejder med en arkitekt, der samarbejder med en gartner, der igen samarbejder med en miljø-ekspert og så fremdeles. Vi har en klar fornemmelse af, at der netop i disse tider er et enestående "mulighedernes vindue", der åbner sig og gør mennesker i stand til at arbejde sammen og engagere sig i skabende processer på et højere niveau.

Template-netværket er opstået i løbet af en årrække. Det startede som en udveksling af inspiration og ideer individuelt og på tværs, og fremstår nu som et netværk af samarbejde og indbyrdes support, der fortsat gror og er i færd med at udvikle sig til et internationalt netværk af folk, der baner vej for skabeloner for nye måder at leve på, der virkelig fungerer.

Vi håber, I får glæde af dette magasin. Send endelig jeres kommentarer og spørgsmål. - Vi er ivrige efter at høre jeres mening om magasinet og jeres eventuelle ideer til, hvordan det kan blive endnu bedre.

Med venlige hilsner
Redaktionen

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.