TOPAZ Nummer 2 / 2001
Velkommen
Verdens Mosaik af Lyd Side
Et nyt kursuscenter i Tyskland
Et nyt design for et fristed til dyr
Intelligensens videnskab
En underlig eksamination i fysik... eller et eksempel på åndelig intelligens?
Filmanmeldelse
Styrk dit immunforsvar!
Desiderius Erasmus
En have som tilflugtssted

Et kursuscenter i Tyskland - For de fremtidsorienterede

Kursuscentret Palette M, der har status som velgørende projekt, ligger i landlige omgivelser i Tysklands vestlige del. Stedet blev etableret med henblik på at danne rammen om en bred vifte af projekter og research inden for videnskab og kunst og kunstneriske færdigheder, i både nationalt og internationalt regi - i et forsøg på at udvikle nye koncepter og templates (skabeloner) for forskellige områder i livet.
En del af den vision, som gjorde centret til virkelighed, var et ønske om at skabe et frugtbart miljø, hvor folk kunne mødes for at udvikle og fremme deres projekter. Tre af de frivillige fra Palette M. fortæller her om centrets opståen og udvikling til dato.

Konceptet

I 1998 mødtes en større gruppe venner fra forskellige professioner og baggrunde. Formålet var at kortlægge behovet inden for en række projekter - strækkende sig fra videnskab og musik til arbejde med menneskelig udvikling - som ønskede et sted, hvor de kunne mødes for at udveksle ideer og komme videre med deres arbejde. De så, at de havde brug for et sted, der kunne danne rammen om en kontinuerlig proces, et sted hvor man kunne overnatte og tilbringe en weekend, en uge eller længere tid sammen. Ideen til at erhverve sig et kursuscenter var født.

Virkeliggørelsen

Ideen blev nu ført ud i virkeligheden, og mens nogle begyndte at lede efter et sted, gik andre i gang med at formulere struktur og vedtægter for den forening, der siden blev registreret som Palette M. I april 1999 købte de et tidligere hotel i et område, der hedder Westerwald. De finansielle midler kom dels fra medlemmerne og fra fundraising, dels i form af tilskud fra de lokale myndigheder. Herudover tilbød de fleste medlemmer hjælp til renoveringen af stedet.

Nu begyndte så 12 måneders hårdt arbejde med hjælp fra medlemmer af Template netværket. Den tomme bygning blev designet, sat i stand og indrettet til en velfungerende kursusfacilitet, hvor 90% af arbejdet blev udført af frivillige.

I et år har det grundlæggende arbejde nu stået færdigt, og i den tid har stedet huset både nationale og internationale begivenheder - lige fra åbne workshops omkring håndtering af stress og forbedret livskvalitet til internationale workshops for kvinder, musik-seminarer, kunst og design workshops, seminarer om undervisning m.m.

Stedet tages i brug

Da det vigtigste bygningsarbejde var tilendebragt, begyndte man at bruge centret til lokale og internationale møder og seminarer. På grund af de mange forskelligartede projekter, havde centret brug for specielt designede rum, som kunne fungere til så vidt forskellige aktiviteter som f.eks. musikalske workshops, filosofiske diskussioner, dans og bevægelse samt arrangementer for børn.

Den udfordring, der lå i at designe dette center, fremkaldte spørgsmål, som eksempelvis: Hvordan designer man et rum, som fremmer koncentration og intensitet? Eller et rum, der er godt til hvile og regeneration? Hvilke planter i huset og haven skaber en atmosfære, der understøtter centrets formål? Hvilke farver, former og materialer og hvilken indretning? Denne research udvikler sig stadig i dag og har gode praktiske resultater.

De første begivenheder

Det sidste års tid har kursuscentret i Tyskland foruden fortløbende lokale aktiviteter også huset åbne workshops i stress-management, kurser om livskvalitet, internationale workshops for kvinder, musik-seminarer, workshops inden for kunst og design og uddannelses-seminarer med mere. Vi er stolte over dette nye center og fulde af taknemmelighed over for alle, som har spillet en rolle i forbindelse med dets tilblivelse.

Sabine og Thomas Bexte og Claudia Schubert,
Management Team for kursuscentret I Rodenbach, Tyskland.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.