TOPAZ Nummer 2 / 2001
Velkommen
Verdens Mosaik af Lyd Side
Et nyt kursuscenter i Tyskland
Et nyt design for et fristed til dyr
Intelligensens videnskab
En underlig eksamination i fysik... eller et eksempel på åndelig intelligens?
Filmanmeldelse
Styrk dit immunforsvar!
Desiderius Erasmus
En have som tilflugtssted

Verdens Mosaik af Lyd

Lyd og musik spiller en livsvigtig rolle for os alle. Dette er tydeligt, når det drejer sig om tale, for med talen som en integreret forståelse for ører og sind, er vi i stand til at videregive mening og følelser og dele den bevidsthed, som gør os til mennesker. Måske hører du lige nu lyden af det, du læser, inden i dig selv. For mange er lyd i form af tonehøjde, rytme og harmoni - musikkens tekstur - en livsnødvendighed. Musik kan være styrkende og oplivende for ungdommen, et forbindelsesled til gode minder og oplevelser, en fremmaner af følelser, som ord alene ikke kan udtrykke, eller en trøst og et fristed væk fra livets rotteræs.

Det er mystikken i, og årsagerne bag alt dette, som har vakt et internationalt musikprojekt til live. Verdens Mosaik af Lyd (World Mosaic of Sound) er et nyere netværk af musikere fra hele verden, som gennem mange år har søgt svar på det store spørgsmål: Hvad er musik? Og endvidere, hvor kommer den fra, hvad er formålet med den, og hvilke egenskaber indeholder den? Vi har forskellige baggrunde, uddannelser, karrierer og stil; fra professionelle musikere til dem, der simpelthen bare elsker og begejstres af musik.

Før mennesket byggede musikinstrumenter, var der et første instrument - mennesket selv - og dets naturlige evner: tanker, følelser, kyndighed og respons.

Inden for det menneskelige responsregister er der lyd. Og inden for begrebet lyd er der mulighed for at udtrykke glæden og lidenskaben ved livet. For Platon og Pythagoras var der "sfærernes musik" og lyden af himmelsk harmoni. Religionen bruger musikken i ritualer, ceremonier og gudstjenester som fælles tro og næring, i en hyldest til guderne eller Gud og livets oprindelse. Hvert land har sin musiktradition, som har rødder i dets arv, værdinormer og selve naturen af de bakker og dale, hvorfra den har sit udspring. For unge mennesker kan hymner, musikstilarter eller sange give identitet til en hel generation.

I alt dette er der én fundamental kendsgerning - musikken, som forbindelsesled til en grundlæggende egenskab eller essens - som ikke altid kan udtrykkes eller forklares ved ord alene, men som kan opleves og mærkes i musikken.

Musik kan også forårsage meget i lytteprocessen. Vi har alle sammen oplevet musik, som løfter os op eller gør os godt tilpas, og der findes mere gådefulde eksempler, såsom brugen af musik i behandlingen af Parkinsons syndromet, som det kan opleves i Penny Marshall`s filmatisering af "Awakenings". Der er også ny forskning, som viser, at det rette musikvalg kan forbedre skoleelevers indlæringsevner.

Vores research har ført os til den opfattelse, at der findes en helt ny musikskabelon, som ikke blot handler om ny musik, men også om hvad musik kan udrette.

Mennesket som musikinstrument

Denne Påske samledes 28 musikere fra Verdens Mosaik af Lyd i Tyskland,
  hvor de bl.a. holdt koncert.Det er blevet sagt om mange store musikere, såvel dirigenter og solister som nutidige kunstnere, at de har essensen af musik i sig. Det blev sagt om Jacqueline du Pré, at hun ved sin blotte tilstedeværelse i rummet kunne forbedre kvaliteten af den musik, der blev spillet. Mange komponister, bl.a. Paul McCartney i et interview i 1991, har udtrykt, at musik "kommer ud af det blå".

Alt dette har fået Verdens Mosaik af Lyd til, i en fascinerende research, at fokusere på de indre liv, vi skaber i os selv. Denne indre "økologi" skaber et miljø, hjem og medie, gennem hvilket musik kan opstå - fra dens uhørte oprindelse til den frembragte lyd.

Mere end færdighed og teknik er det vores indre bevæggrunde - hvorfor vi gør, hvad vi gør, og hvilke andre ting, vi inddrager i processen - som er det vigtigste. Det er trods alt det, der gør en optræden eller koncert til noget særligt. Når musik "opstår", dannes der en naturlig sympati og harmoni, ikke blot i lyden, men i treklangen af: Det, der skaber musikken, musikerne, og den resulterende lyd.

Udpluk fra nye fremgangsmåder inden for komposition I det følgende vil vi prøve at give en indsigt i, hvordan Verdens Mosaik af Lyd arbejder.

Vi stemmer

En af vores nye fremgangsmåder har at gøre med at stemme. Alle musikere stemmer deres instrumenter, men hvad med om musikeren selv afstemmer sig i forhold til den musik, han/hun skal spille? Eller hvad med at afstemme sig i forhold til sine medspillere?

Dette enkle koncept har dybe implikationer, fordi vi som mennesker kan afstemme os efter et utal af frekvenser, følelser og karakteregenskaber, fra hele det menneskelige overflødighedshorn af mulige udtryksformer. Det har åbnet op for nye muligheder i musikken. For eksempel:

  • Musik, der repræsenterer naturlige rytmer og svingninger i forskellige dele af kroppen, for eksempel knoglerne, blodet og nervesystemet.
  • Musik, afstemt efter farvespektrets natur og svingninger.
  • Musik, komponeret for at udtrykke særlige naturlige kvaliteter, såsom balance, fred, medfølelse og orden.
  • Frihed til at udvælge og i musik udtrykke værdi for det væld af muligheder, som livets mangfoldighed repræsenterer.

Kombinationer og permutationer

Musik, sprog, farver, astronomi - alle disse facetter af livet indeholder fundamentale og naturlige matematiske love.

Opdelingen af oktaven i syv trin i overensstemmelse med farvespektret, opdelingen af alfabetet i tre gange syv konsonanter og fem vokaler (engelsk), femtone-skalaen i relation til kinesisk healing, tonearter i oldtidens Grækenland...
Ved at inddrage disse enestående indbyrdes forhold har vi udviklet nye kompositoriske fremgangsmåder, ved hjælp af hvilke vi f.eks. kan oversætte ord til musik som et led i at skrive ny musik.

"Call and Response"

Dette er en fremgangsmåde, som inddrager det instinktive og intuitive, for at fremkalde en musikalsk reaktion fra det underbevidste og ubevidste i mennesket.
"Call and response" er et fundamentalt livstræk og kan bevidnes i fuglenes reaktion på daggryets komme eller i de mægtige hvalers sang. Teknikken med at udnytte det instinktive i os selv har ført til nye og inspirerende måder at komponere melodier, harmonier og musikalske mønstre på.

Disse opdagelser har virkelig givet os en banebrydende indsigt i formålet med musik og musikkens mange egenskaber.

"The Release of Brilliance"

Stykkerne på vores nye CD er et udpluk af over 40 optagelser, som blev lavet i løbet af seks uger fra september 2000. Det er musikere og sangere i forskellige kombinationer, der improviserer over CD’ens grundtema ‘frigørelse af genialitet’, som handler om at give sine evner, talenter og karakteregenskaber fri musikalsk udfoldelse.

Musikken på CD’en er varieret og omfatter klassiske, traditionelle og moderne instrumenter samt vokal - og i de fleste tilfælde er optagelserne "first takes" og søger at indfange musikkens oprindelige ånd og essens.

CD’en blev udgivet i juli 2001 sammen med et nyt album fra Verdens Mosaik af Lyd i Danmark med titlen: "I lyset af den blå smaragd".

Verdens Mosaik af Lyd holder koncerter og laver workshops over en lang række emner, bl.a. "En templateret værdsættelse af klassisk musik" og "Nye måder at opleve og nyde musik på".

Medlemmerne af Verdens Mosaik af Lyd er også aktive med at bistå og samarbejde med andre Template-Netværk projekter, inklusive børneundervisning, rådgivning og behandling af stress.

Nick Woodeson, England
på vegne af World Mosaic of Sound.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.