TOPAZ Nummer 1 / 2001
Welkom
Inzicht in Stress
Vormgeving en de Tuin voor Herstel en Rust
Nieuwe Ogen voor Wetenschap
Briljante vermogens van onze zintuigen
Hildegard von Bingen
Een baanbrekend jeugdproject
Filmrecensie: The Unbreakable
Duurzame ontwikkeling
Ecologisch rapport

TOPAZ

Welkom bij Topaz

Beste Lezer(es),

Dit is een nieuw blad dat gaat over mensen en over een bijzondere manier van leven. Deze manier is de Template. Het gaat over de toekomst en wat we zouden kunnen worden met behulp van een nieuwe vorm van leven, een Template. Dit is een blad vol hoop maar ook van vrees, de vrees die ons drijft om de hoop te realiseren.

Internationale redaktie
Internationaal redaktieteam:
Staand van links naar rechts: J. Turner, R. Böhringer,
S. Funnemann, R. Christoffersen, onder: G. v. Schaik,
Y. Christensen, A. Böhringer, S. Robins

Met de Topaz willen we de deuren van het Template netwerk verder openzetten, om geïnteresseerden toegang te geven tot ons werk. De schrijvers van dit blad komen uit heel Europa. Vanuit zeer verschillende achtergronden, beroepen en ervaringen geven zij uitdrukking aan hun visie over een toekomstgerichte manier van leven.

Elk van hen heeft zich op oorspronkelijke wijze verdiept in deze gezamenlijke Template zoektocht. Het doel van deze wereldwijde speurtocht is een beter begrip van de zin en betekenis van het leven en het vinden van manieren waarop het leven vervolgens effectiever en kwalitatiever geleefd kan worden. Het is een zoektocht zo oud als de wereld zelf en tegelijkertijd zo fris als de nieuwe dag.

Jarenlange samenwerking en samen zoeken hebben geleid tot nieuwe manieren van denken over een betere toekomst. Ze bestrijken uitgestrekte en cruciale gebieden van leven en menselijke ontwikkeling. Tegelijkertijd zullen we in dit blad ook proberen verslag te doen van de warmte, de vriendschap en de bijzondere verhalen die deze Template reis en beweging ons bij voortduring geeft.

Temidden van deze internationale uitwisseling van ideeën, humor, patronen, gesprekken, onderzoek en inspiratie vormde zich het ‘Template Netwerk’ een beweging die groeit en zich nog steeds verder ontwikkelt. De artikelen in dit blad geven daarvan een eerste impressie. We hopen dat het u bevalt.

En zoals de natuurlijke ontwikkeling van een mens er een is van groei, zo is dat ook met de Template gebeurd. Tot dusver hebben we 16 duidelijke niveaus kunnen identificeren. Elk niveau is een trede van de ladder van menselijke ontwikkeling. Dit blad richt zich op het niveau van Topaz, het domein van actie en natuurlijk leiderschap. De artikelen geven daar uitdrukking aan.

De Template en onze ontwikkeling met de Template is nog lang niet af. We delen onze ontdekkingen graag met u en kijken ernaar uit de uwe te horen en ervan te leren, want de Template van de toekomst is van niemand en van iedereen die het vuur in zich voelt branden om het leven te ontdekken en het doel waar dat om vraagt.

Het redactieteam

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.