TOPAZ Nummer 1 / 2001
Welkom
Inzicht in Stress
Vormgeving en de Tuin voor Herstel en Rust
Nieuwe Ogen voor Wetenschap
Briljante vermogens van onze zintuigen
Hildegard von Bingen
Een baanbrekend jeugdproject
Filmrecensie: The Unbreakable
Duurzame ontwikkeling
Ecologisch rapport

Een Visie in Ontwikkeling ten behoeve van een beter milieu en toekomstige kwaliteit van leven

door James Smith en Robert Halford

Wat is Duurzame Ontwikkeling? Onze moderne manier van leven betekent problemen voor het menselijk ras als we doorgaan met meer consumeren en vervuilen dan de planeet kan verdragen.

James Smith en Robert Halford We lezen bijna dagelijks in de krant over één of andere nieuwe ecologische crisis, over soorten die met uitsterven bedreigd worden of over de volgende milieuramp. Het is een feit dat onze natuurlijke leefomgeving zich in een neerwaartse spiraal bevindt en hierover bestaat een groeiend bewustzijn. Het is bijvoorbeeld algemeen erkend door wetenschappers en regeringen dat de opwarming van de planeet en klimaatsverandering een reëel gegeven is, iets waarover "groene" organisaties ons al lange tijd vertellen. Er heerst een aantal ernstige misstanden in het milieu en die gaan samen met onstabiele en verstoorde weerpatronen, stormen en overstromingen.

Een deel van de oorzaak hiervan ligt in het verbreken van de natuurlijke relatie tussen de planeet en de mens. Dit wordt vooral duidelijk als we kijken naar de rijke westerse naties, waar we gewend zijn steeds meer te verwachten van onze ‘kwaliteit van leven’, met weinig oog voor de werkelijke kosten van onze levensstijl of aandacht voor de vernietiging van de planeet die ons allen onderhoudt. Westerse naties beheersen vandaag de dag de meeste van de snel verminderende natuurlijke hulpbronnen van de planeet om hun levenswijze te ondersteunen, maar de levenswijze van de ontwikkelde landen is niet duurzaam. We nemen van de planeet en deponeren ons afval erop, erin en erbuiten, zonder de consequenties ervan door te denken.

Onze relatie met de planeet moet veranderen. Duurzame ontwikkeling gaat over het vinden van nieuwe manieren van leven die onze gastvrouw, de planeet, respecteert en haar en haar verscheidenheid aan vormen van leven niet vernietigt.

Het is een geschilpunt van ‘nu’. We kunnen niet doorgaan zoals we in het verleden hebben gedaan. Het is een hachelijke situatie en als er ets dient te veranderen dan zullen we moeten nadenken over hoe te leven in de toekomst, en dat is een uitdaging en biedt hoop.

Hoe werkt Duurzame Ontwikkeling?

Veel mensen zijn oprecht bezorgd en willen iets doen, maar wat kan er gedaan worden? De wetenschap is niet in staat om geïntegreerde geloofwaardige oplossingen aan te dragen, regeringen kunnen het niet eens worden over onderling af te stemmen acties, sommigen hebben getracht de klok terug te zetten, maar ook dat is geen realistische optie, daar de ‘geest uit de fles’ is en we niet veel ongedaan kunnen maken van wat we opgebouwd hebben.

Schilderij van Vivian Mullett Het vraagt om pioniers en leiders die de veelheid aan schijnbaar onoplosbare problemen opnieuw kunnen benaderen. We kunnen beginnen met het herontdekken van onze waarden voor de planeet en het ontwikkelen van een echte waardering voor wat de planeet vertegenwoordigt.

Het bouwen van waarde en een onderbouwde waardering voor de planeet zal een verandering teweeg brengen in onze manier van besluitvorming. Dit is geen academische studie;het gaat over dat wat echt en van waarde is in ons leven.

Mensen zijn de Sleutel

Regeringen en multinationale organisaties onderkennen in toenemende mate het belang van duurzame ontwikkeling en elk van ons kan verantwoordelijkheid nemen in een poging een alternatieve toekomst in kaart te brengen. Een toekomst waarin we de aarde niet vernietigen, maar onze wereld juist verbeteren en waarborgen zodat we iets over te dragen hebben aan de zorg van onze kinderen.

Uiteindelijk nemen we allemaal beslissingen die gebaseerd zijn op onze waardesystemen en wat we geloven dat redelijk is. In de wereld van vandaag wordt ons echter weinig geleerd over hoe de planeet werkt. Individuen worden zo dikwijls in een positie geplaatst waarin ze besluiten moeten nemen of aanvaarden die verstrekkende gevolgen voor ons milieu hebben, terwijl zij zelf de gevolgen van deze besluiten niet kunnen inschatten. De eerste stap in duurzame ontwikkeling is het op een natuurlijke manier herontdekken van reële menselijke waarden, in samenhang met de ingewikkelde, oneindig complexe en geïntegreerde natuurlijke werelden die ons ondersteunen. Vervolgens zullen we onze collectieve ideeën moeten herzien ten aanzien van het belang van de planeet voor elke vorm van organisch leven en als deel van een universeel systeem.

Wij pionieren deze benadering bij "Enviro Management". Ons doel is een centrum te ontwikkelen dat uitmunt in duurzame ontwikkeling, om leiderschap en overtuigingskracht aan te bieden die de noodzakelijke veranderingen teweeg kunnen brengen, veranderingen waarvan we weten dat deze moeten plaatsvinden als we onze nakomelingen een duurzame toekomst willen bieden.

In onze motivatie om dit nieuwe project op te richten genieten we een groeiende bekendheid. Dit blijkt uit een aantal verzoeken van Engelse gemeentes om hen te helpen bij het samenstellen van strategische plannen voor een duurzame toekomst. Tevens werken we samen met verschillende regeringsorganisaties ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

Onze missie is om meer invloed te krijgen en veranderingen te initiëren in de stappen naar een nieuwe toekomst. Per slot van rekening, als onze generatie er niet voor kiest om iets te doen, wie gaat dat dan wel doen?

‘Enviro Management’ wordt geleid door de partners James Smith en Robert Halford, die gezamenlijk 40 jaar ervaring hebben op het gebied van milieukunde. Hun werk betreft het vestigen van een principiële benadering in de aanpak van een aantal dringende milieuproblemen die de wereld onder ogen heeft te zien.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.