TOPAZ Nummer 1 / 2001
Welkom
Inzicht in Stress
Vormgeving en de Tuin voor Herstel en Rust
Nieuwe Ogen voor Wetenschap
Briljante vermogens van onze zintuigen
Hildegard von Bingen
Een baanbrekend jeugdproject
Filmrecensie: The Unbreakable
Duurzame ontwikkeling
Ecologisch rapport

Van schoonheidssalon tot baanbrekend jeugdproject

Kira Andersen vertelt het succesverhaal over een schoonheidssalon die uitgroeide tot een baanbrekend jeugdproject voor jonge mensen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

Kira Andersen, Manager van Ung Vaerdi in Kopenhagen "Het begon allemaal zeven jaar geleden met de schoonheidssalon ‘Athene’ in Kopenhagen, Denemarken. Het idee was om een gelegenheid te creëren waar mensen een kwalitatief hoogstaande schoonheidsbehandeling konden krijgen in een vriendelijke en speciale omgeving", legt Kira uit.

"We begonnen met eenvoudige middelen, veel enthousiasme, verbeeldingskracht en een grote hoeveelheid creatieve vaardigheid. Athene werd weldra een bekoorlijke plek en vaak kwamen mensen gewoon langs om te genieten van de aantrekkelijke atmosfeer. Naast de voortgang van Athene als schoonheidssalon, begonnen we het ook te gebruiken voor verschillende projecten, zoals tentoonstellingen en de verkoop van ambachtelijke kunst. Maar al snel groeide het uit tot een zaak die mij na aan het hart lag, een jeugdproject dat jonge meisjes in de leeftijd van 14 tot 18 jaar betrof. Meisjes die zich, om verschillende redenen, niet konden aanpassen aan de wereld om hen heen. In de salon begonnen ze zich veilig te voelen, een veilige plek waar ze zichzelf konden hervinden. Dit was wat mij inspireerde een project te lanceren, dat bekend werd als het ‘UngVaerdi’ project.

‘UngVaerdi’ (Jonge Waarde)

Kira Andersen, 35 jaar, en oprichtster en manager van UngVaerdi dat vertaald kan worden als ‘Jonge Waarde’ en gevestigd is in Kopenhagen - legt uit dat het idee voor dit project zich ontwikkelde uit haar werk in ‘Athene’.

UngVaerdi is een project voor tieners die zich om verschillende redenen niet aan de traditionele culturele waarden en het opvoedkundige systeem hebben kunnen aanpassen, jonge mensen die over het algemeen hebben geleden onder geweld of misbruik, of die een moeilijke achtergrond hebben. Het programma dat in het project wordt gehanteerd is principieel gebaseerd op respect en het geloof dat iedereen unieke en onaangeboorde bronnen en mogelijkheden in zich heeft.

Leven en laten leven

"Als een jongere me benadert", legt Kira uit, "uit eigen beweging of via verwijzing door de sociale dienst, zie ik op de eerste plaats een mens, niet een ‘probleem’. Het volgende dat ik zie is een jongere wiens mogelijkheden om een kwalitatief goed leven te leiden zijn aangetast. Basisprincipes die ik in mijn eigen leven en werk probeer toe te passen zijn ‘leven en laten leven’ en het feit dat elk individu het verdient om te worden gewaardeerd en mogelijkheden te krijgen, of iemand nu jong of oud is, rijk of arm, beroemd of onbekend.

De resultaten zijn opmerkelijk, zelfs in deze relatief korte periode. De jongeren laten al spoedig een openheid en vertrouwen zien, omdat ze ervaren dat ze niet als een probleem worden gezien. Als je jonge mensen behandelt als een probleem sluit je hen op in een situatie waar ze juist uit moeten breken. Als je hen echter met oprecht respect benadert, groeit er een vertrouwensband die van onschatbare waarde is als je wilt helpen."

Een andere opzet

"In het trainingsprogramma van UngVaerdi wordt de jongere allereerst vertrouwd gemaakt met het belang van ‘innerlijke rust’. Innerlijke rust speelt een belangrijke rol in het leven van elk mens maar speciaal in dat van jonge mensen omdat het vraagt om de juiste balans van de mentale en instinctieve aspecten. Dit vraagt onder andere om het tot rust brengen van zorgen die er zijn, en het veroorzaken van een kalmte in het instinct van de persoon."

Kopenhagen Kira legt uit: "Wanneer de jongeren voor het eerst naar UngVaerdi komen, worden ze bekend gemaakt met de missie van UngVaerdi, haar geschiedenis, functie, methoden en ‘gouden regels’.
Als laatste, maar zeker niet minst belangrijke, leg ik ze uit dat ze bij UngVaerdi een schone lei en een nieuwe start krijgen. Ik lees hun dossiers bijvoorbeeld niet en ik zoek geen informatie over hun geschiedenis, tenzij zij er zelf voor kiezen mij in vertrouwen te nemen. Het intake gesprek eindigt altijd met de vraag aan de jongere om te bevestigen dat ze naar UngVaerdi willen komen, zodat het altijd hun eigen keuze is om aan dit programma mee te doen. In het vervolg van het programma zal ik vanaf dat moment altijd terugverwijzen naar deze eigen keuze.

Het resultaat hiervan tot nu toe is dat bijna alle jonge mensen die aan het programma hebben deelgenomen, een leven leiden dat zij de moeite waard vinden. Ze zijn gaan studeren, hebben een baan of hebben een gezin gesticht."

Kira vervolgt: "Het is belangrijk te begrijpen dat we niet proberen om de persoon te veranderen. We streven er simpelweg naar het beste in hen, hun natuurlijke potentieel en vermogen, vooruit te helpen."

Het ene succes leidt tot het andere

UngVaerdi is nu zowel een project voor de jonge mensen zelf als een scholingsproject voor jeugdwerkers, instellingen en scholen. "Ik heb een diep en onwankelbaar geloof in wat er mogelijk is. Ik geloof dat ieder mens een onontgonnen continent is dat nog niet in kaart is gebracht en dat we allemaal een hoogwaardig ontwikkeld gereedschap hebben, namelijk ons lichaam en de vermogens die erin besloten liggen. En als we op de juiste knoppen drukken kan er een wereld van verfijnde gevoelens, gedachten, vaardigheden en nog veel, veel meer tot bloei komen."

"Eén van de concepten die ik de laatste zeven jaar heb onderzocht is wat ik ‘het menselijke fundament van waarde’ noem," vertelt Kira, "Het bestaat uit het samenbrengen van kennis, kwaliteiten en principes die samen een fundament van waarde vormen waar alles verder op gebouwd kan worden." En ze vervolgt: "Het is heel inspirerend om te zien hoe verschillende componenten zoals ‘het menselijke fundament van waarde’, coachen, workshops, experimentele activiteiten en onderwijs, samenkomen en een patroon vormen dat jonge mensen de gelegenheid biedt een groter succes van hun leven te maken. Ervaring leert me dat het ene succes tot het volgende leidt."

"Uiteindelijk is het aan een ieder om keuzes te maken hoe ze de rest van hun leven willen invullen."

Een interview door Rolf Christofferson en Yvonne Briand Christensen.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.