TOPAZ Nummer 1 / 2001
Welkom
Inzicht in Stress
Vormgeving en de Tuin voor Herstel en Rust
Nieuwe Ogen voor Wetenschap
Briljante vermogens van onze zintuigen
Hildegard von Bingen
Een baanbrekend jeugdproject
Filmrecensie: The Unbreakable
Duurzame ontwikkeling
Ecologisch rapport

Hildegard von Bingen (1098 - 1179)

Topaz zal van tijd tot tijd speciale artikelen brengen die gewijd zijn aan bijzondere historische personen wier leven voor velen een baken is geworden.

Hildegard von Bingen werd in 1098 geboren te Rheinhessen in Duitsland, ten tijde van de kruistochten naar Jeruzalem, midden in een samenleving die uitsluitend bestuurd en bepaald werd door mannen. Tijdens haar leven brak Hildegard met wat als de rol van vrouwen beschouwd werd en ze werd raadgeefster van de keizer, van koningen, pausen, bisschoppen en leken. Ze oefende aantrekkingskracht uit op allerlei soorten mensen en haar scheppende leven omvatte theologie, filosofie, antropologie, kosmologie, muziek, exorcisme en geneeskunst.

Als jongste van tien kinderen spreidde Hildegard vanaf haar vroegste jeugd gaven ten toon die haar ‘anders’ maakten dan haar broers, zusters en andere mensen; haar hele leven had ze een zwakke gezondheid, maar desondanks had ze een ongewone gave om, zoals ze dat zelf noemde, ‘met haar ziel te schouwen’. Haar leven lang had ze visioenen over zowel wereldlijke als spirituele zaken. Toen ze 43 jaar oud was ontving ze in één ervan de opdracht om de inhoud van deze visioenen op te schrijven. Aangemoedigd door de steun van de paus, volgde er een periode van intensieve arbeid. Ze schiep een uitgebreide bibliotheek met geschreven werk, muzikale composities, gedichten en brieven en daarnaast gaf ze in het hele land lezingen.

Hildegard von Bingen leefde een leven dat mystieke en religieuze ervaring verbond met een actieve verantwoordelijkheid voor de wereld om haar heen. Zo werd ze in haar tijd beroemd als een wijze vrouw en als profetes van het Duitse volk. Ze gaf advies aan machthebbers en de gewone man en stelde haar leven in het teken van dienstbaarheid met de gaven waarmee ze begenadigd was. Ze belichaamde de moed om te vechten voor datgene waarvan ze dacht dat ze het kon veranderen en had de wijsheid en nederigheid om te weten wat ze niet kon veranderen. Hildegard werd een baken van hoop, inspiratie en geloof voor zowel mannen als vrouwen en haar licht schijnt voort, zelfs tot in onze tijd.

Jutta Kraemer, Muzieklerares, Keulen, Duitsland

Het volgende gedicht drukt een gevoel uit dat duidelijk centraal stond in Hildegard von Bingen’s leven:

De ziel is als een wind die over wat grasjes dwarrelt,
En als de dauwdruppels die op het gras druppen,
En als de vochtige lucht die de dingen laat groeien.
De mens kan evenzo zijn goedheid uitzenden
Naar alles wat een verlangen draagt.
Hij kan een wind zijn die de zieken helpt,
Een dauwdruppel die troost biedt aan hen die verlaten zijn,
En vochtige lucht door de vermoeiden op te beuren,
Hen te vullen met liefde zoals zij die verlangen
Door hen zijn ziel te geven.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.