TOPAZ Nummer 1 / 2001
Welkom
Inzicht in Stress
Vormgeving en de Tuin voor Herstel en Rust
Nieuwe Ogen voor Wetenschap
Briljante vermogens van onze zintuigen
Hildegard von Bingen
Een baanbrekend jeugdproject
Filmrecensie: The Unbreakable
Duurzame ontwikkeling
Ecologisch rapport

Vormgeving en de Tuin van Herstel en Rust

Pionierswerk in Ecologische Vormgeving.

door Job van Splunter

Door voortdurend de natuurlijke wetten te observeren en bestuderen is het mogelijk tot bepaalde fundamentele waarheden te komen. Een voorbeeld hiervan is dat alles dat we zien in de ongeziene energiewerelden begint voordat het zich in de zichtbare werelden manifesteert. Een ander voorbeeld is dat er geen beweging van energie kan zijn zonder begeleidende materiële verandering. Dit soort noties zijn voor mij belangrijke uitgangspunten geweest bij vele fascinerende ontdekkingen. Bewust zijn van natuurlijke wetten is zeer belangrijk voor de kunstenaar, de architect, de schilder en voor iedereen die betrokken is bij ontwerpen en inrichting. Met behulp van simpele noties zoals de twee bovengenoemde is er op het gebied van ontwerpen veel te bereiken. Keer op keer worden we er door de praktijk op gewezen dat consequent verwoorden van eenvoudige concepten de basis is van effectieve architectuur.

De Tuin voor Herstel en Rust

Naar aanleiding van een verzoek van de Peace Flame Foundation ’94 ben ik recent bezig geweest een Tuin voor Herstel en Rust te ontwerpen, met de intentie om een uitgewerkt ontwerp toe te passen bij een aantal centra voor traumaverwerking in Bosnië. Er zijn veel concepten en uitwerkingen in dit ontwerp die gemakkelijk toegepast zouden kunnen worden op andere gebieden. We zijn allemaal in meer of mindere mate ‘getraumatiseerd’ door de wereld waarin we zijn opgegroeid.

Vanuit een bepaald standpunt kan een trauma gezien worden als een extreme vorm van uit balans geraakte energiestromen in het natuurlijke vijfvoudige energiesysteem van ons lichaam. Dit is het basisprincipe waarop de tuin werkt.

Het idee is simpel, doch diepgaand in wat het veroorzaakt door het gebruik van de genezende invloeden van landschap, kleur en vorm. De tuin kent drie gebieden: een buitenste ring bestaande uit altijd groene struiken, een middenring met overwegend gele bloemen en in het midden een stelsel met blauwe pagodes dat zich boven water bevindt. Deze drie gebieden zijn ontworpen om mensen te verbinden met drie niveaus of levens in zichzelf, die beschreven kunnen worden als het (her)scheppende en verfijnde leven, het handhavende leven en het vergankelijke leven. Bij het betreden van de tuin begint de bezoeker een wandeling door de natuurlijke volgorde van het vijfvoudig energiesysteem: groen, geel, blauw, die effect hebben in rood en wit. Toen ik uitleg gaf over de kleuren en de uitwerking aan de vertegenwoordigers en ambtenaren van Tuzla (Bosnië), begrepen ze heel snel het principe dat kleuren invloed hebben -nog vers in hun geheugen lagen de blauwe helmen en baretten van de VN-troepen die daar een kalmerende en ordenende functie vervulden.

Hoewel het ontwerp eenvoudig is in het uitgangspunt, zijn er vele interessante effecten en uitwerkingen die meer uitleg vragen dan hier naar voren gebracht kan worden. Ik wil echter met name de paden die door de tuin lopen noemen. Deze zijn specifiek ontworpen in overeenstemming met de paden van ons denken waardoor een bezoeker, die stopt om te overwegen in welke richting hij verder zal lopen, ook gestimuleerd wordt om keuzes te maken ten opzichte van zijn denkproces.

Elk aspect van de tuin is specifiek ontworpen om een genezende en balancerende atmosfeer te creëren. Als elk deel van de tuin gebruikt wordt, zal die een eigen invloed en atmosfeer ontwikkelen.

De ontwikkeling van de tuin

De initiatiefnemers zijn zeer enthousiast over het ontwerp en het idee erachter. We zijn nog bezig een weg te vinden door de bureaucratie in Bosnië-Herzegovina en het kan nog even duren voor het project verwezenlijkt wordt, maar de eerste stappen zijn genomen.

In de tussentijd ben ik bezig om te inventariseren hoe dit ontwerp op andere plekken toegepast zou kunnen worden. Het plan is bijvoorbeeld inmiddels gepresenteerd aan de Gemeente Enschede.

Job van Splunter woont en werkt in Nederland en is 20 jaar werkzaam als architect. Hij is gespecialiseerd in de combinatie van ontwerp en esoterische studies.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.