TOPAZ Nummer 1 / 2001
Velkommen
Kom stress til livs
En have til helbredelse og lindring
Videnskabens nye øjne
Hildegard von Bingen
Banebrydende ungdomsprojekt
Filmanmeldelse: The Unbreakable
Bæredygtig udvikling

Visioner for et bedre miljø og en bedre livskvalitet

af James Smith og Robert Halford

Hvad er bæredygtig udvikling? Hvis man er i stand til at læse skriften på væggen, så er det, der står om vores moderne livstil, nemt at tyde: Problemer... Alt imens vi fortsætter med at forbruge og forurene mere, end hvad jorden kan bære.

James Smith, Robert Halford Man kan næsten dagligt læse rapporter om miljøkatastrofer, om arter, der trues af udryddelse og om den sidste nye miljøkrise. Det er et faktum, at miljøets naturlige tilstand er på en alvorlig rutsjetur nedad, samtidig med at der er et øget fokus på denne problematik. Dette kan ses ved, at både videnskabsmænd og regeringer nu erkender eksistensen af den globale opvarmning og klimaændringer. Noget, som de grønne organisationer har talt om i årevis. Det, vi nu oplever, er, at der opstår alvorlige forstyrrelser i miljøet, hvilket bl.a. kan ses i meget ustabile vejrforhold, orkaner og oversvømmelser.

En del af baggrunden for dette er, at det naturlige forhold mellem mennesket og Jorden er brudt sammen. Dette ses særlig tydeligt i den rige vestlige verden, hvor vi har vænnet os til at forvente en stadig højere levestandard uden omtanke for de faktiske omkostninger eller de ødelæggelser, som selvsamme livsstil påfører Jorden, som jo er den, der ernærer og forsørger os alle. Den vestlige verden forbruger størstedelen af Jordens hastigt svindende naturressourcer for at kunne opretholde sin levevis. Det er tydeligt, at vores levevis i de vestlige lande ikke er holdbar i det lange løb. Vi tager fra Jorden og deponerer vores affald på, i og omkring den, uden omtanke.

Det er vores forhold til Jorden, der skal ændres. Bæredygtig udvikling handler om at finde nye måder at leve på. Måder, som udviser respekt for – og ikke ødelægger vores vært, Jorden, og alt det, der lever på den. Det er et spørgsmål om at handle nu. Vi kan ikke fortsætte på samme måde som hidtil. Hvis der skal ske ændringer, er vi nødt til at tænke nyt i forhold til fremtidens levevis. Det ser vi som både en udfordring og et håb.

Hvordan fungerer bæredygtig udvikling?

Illustration af: Vivian Mullett Mange mennesker er oprigtigt bekymrede og ønsker at gøre noget, men hvad kan man egentlig gøre? Videnskaben er ikke i stand til at komme op med nogen integrerede og holdbare løsninger, regeringer kan ikke blive enige om en fællesaktion og så er der dem, der forsøger at skrue tiden tilbage, men dette anser vi ikke for en realistisk og fremadrettet løsning. For skaden er sket, og der er meget vi ikke bare kan ændre af det, vi allerede har forårsaget.

Der er brug for pionerer og ledere, som er i stand til at give sig i kast med den uendelige række af nærmest uløselige problemer. Vi kan begynde med igen at lære at sætte pris på vores Jord, og med at udvikle en sand værdsættelse, af hvad den repræsenterer. Det vil også ændre vores måde at træffe beslutninger på. Vi snakker ikke om et teoretisk studie, men et studie af hvordan de sande værdier i vores liv kan blive fremtidens grobund.

Mennesket er nøglen

Både regeringer og multinationale virksomheder erkender i stigende grad betydningen af bæredygtig udvikling. Herudover kan hver af os tage vores del af ansvaret i forsøget på at kortlægge en alternativ fremtid, hvor vi ikke ødelægger Jorden.

I kernen af det hele ligger det faktum, at vi baserer vores beslutninger på vores værdinormer, og på det vi, ud fra vores viden og erfaringer, anser som sund fornuft. Men vi må erkende, at vi i dag lærer meget lidt om, hvordan Jorden egentlig fungerer. Det er meget almindeligt, at personer bliver placeret i stillinger, hvor de skal træffe eller godkende beslutninger, som vil få vidtrækkende konsekvenser for vores miljø, uden at have forståelse for eller indlevelse i de virkelige konsekvenser af disse beslutninger.

Den første opgave i bæredygtig udvikling er, at vi genopdager og tager de sande menneskelige værdier til os. Derefter må vi prøve at rette op på alt det, som har indsnævret vores kollektive syn på Jordens betydning for alle former for organisk liv – og som en del af et universelt system.

Vores mål hos "Enviro Management" er at udvikle et foregangs-center for bæredygtig udvikling, som kan tilbyde lederskab, og som endvidere vil være med til at bane vejen for de forandringer, vi ved, der skal til, for at videregive en holdbar og bæredygtig fremtid til kommende generationer. Vores bestræbelser på at etablere dette nye projekt har foreløbig gjort mange mennesker opmærksomme på vores arbejde, og vi har indtil nu fået adskillige henvendelser fra amts- og statsråd og forskellige regeringsudvalg i England om at hjælpe med udviklingen af strategier for en bæredygtig fremtid. Vores mission er at være med til at skabe forandringer og få reel indflydelse på fremtiden. Når alt kommer til alt, hvis vores generation ikke vælger at gøre noget, hvem vil så?

"Enviro Management" ledes af partnerne, James Smith og Robert Halford, der bor og arbejder i Wales, England og som tilsammen har 40 års professionel erfaring inden for miljøområdet. Deres arbejde omfatter en princip-baseret indfaldsvinkel til at tackle de presserende miljøspørgsmål, som verden står over for.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.