TOPAZ Nummer 1 / 2001
Velkommen
Kom stress til livs
En have til helbredelse og lindring
Videnskabens nye øjne
Hildegard von Bingen
Banebrydende ungdomsprojekt
Filmanmeldelse: The Unbreakable
Bæredygtig udvikling

Fra hudplejeklinik til banebrydende ungdomsprojekt

Kira Andersen fortæller her succeshistorien om en hudplejeklinik, der udviklede sig til et banebrydende ungdomsprojekt for unge i alderen 14-18 år.

Kira Andersen, Leder af UngVærdi i København Det hele startede for 7 år siden med hudplejeklinikken Athene, hvor grundtanken var at etablere et sted, hvor man kunne modtage en plejende behandling i en rar og omsorgsfuld atmosfære, forklarer Kira.

Ofte kom folk bare for at nyde den attraktive atmosfære

Sammen med en kollega startede jeg "en rejse på 1000 mil", for meget få midler, gåpåmod, god fantasi samt en stor dosis kreative evner. Athene blev hurtigt et attraktivt sted for mange, og ofte kom folk bare for at nyde den attraktive atmosfære, siger Kira.

Udover hudplejeklinikken begyndte vi også at bruge Athene til forskellige projekter, bl.a. udstillinger og salg af håndlavede smykker og mosaikborde. Men det, der efterhånden udviklede sig til en hjertesag for mig, var ungdomsprojektet med unge piger i alderen 14–18 år, fortsætter Kira. Piger, som af forskellige årsager ikke kunne tilpasse sig samfundet, men som Athene blomstrede op, fandt de et sted, hvor de kunne finde sig selv.

UngVærdi - Et projekt med respekt i fokus

Kira Andersen, 35 år, leder af UngVærdi i Willemoesgade, østerbro, i København fortæller, hvordan projektet UngVærdi udsprang for et halvt år siden, og derefter besluttede hun sig for at gå egne nye veje og lade Athene fortsætte med nye ejere som den populære hudplejeklinik, den er i dag. Ungværdi er et projekt for teenagere, som af forskellige årsager ikke kan tilpasse sig det gængse samfund eller skolesystem; unge, som oftest har været udsat for vold, incest eller anden belastet baggrund. Projektets træningsprogram bygger på et livssyn og principper, der selv har hjulpet Kira til at finde og udvikle sine egne talenter, der sætter respekt i fokus, og på at hvert menneske har uanede ressourcer og muligheder.

Lev og lad leve

Når en ung person henvender sig til mig, hvad enten de kommer af sig selv eller igennem et socialcenter, ser jeg først og fremmest et menneske foran mig og ikke et problem. Det næste jeg ser, er et ungt menneske, og jeg ved, at de henvender sig til mig, fordi de er svækkede i deres muligheder for at leve et godt liv, siger Kira. Et grundprincip som jeg selv prøver at efterleve i mit eget liv er: "Lev og lad leve", og ved det princip forstår jeg, at hvert enkelt menneske har ret til integritet og et ligeværdigt liv ud fra det faktum, at de lever. Om man er ung eller gammel, rig eller fattig, kendt eller ukendt er fuldstændig underordnet.

Resultaterne af det grundprincip er utrolige og kan observeres på rekordtid hos den unge. De viser åbenhed og tillid med det samme, fordi de oplever, måske for første gang i meget lang tid, at de ikke er et problem, men de er OK. Hvis man behandler den unge som et problem, så låser man dem fast i den situation, de selv har brug for at komme ud af. Hvis man derimod viser dem respekt, fordi man oprigtigt mener det, så dannes der et bånd af tillid, som er uundværligt, hvis man skal hjælpe, siger Kira.

Et anderledes træningsprogram

Træningsprogrammet hos UngVærdi er baseret på forskellige karakteregenskaber. Den første egenskab de unge møder, når de starter i programmet, er "indre ro". Indre ro er en utrolig vigtig faktor for alle mennesker, men især for disse unge, fordi egenskaben "indre ro" bringer både det mentale og det instinktive hos en person i balance. Har man en indre ro, så holdes bekymringerne i ave, og ens instinkt er afklaret og i harmoni med den situation, man nu befinder sig i.

Den første dag de møder hos mig, bliver de inviteret til en velkomstsamtale. Denne samtale indeholder de motiver, som bevæger mig til at gøre, hvad jeg gør, stedets historie og baggrund og UngVærdis funktion, formål og gyldne regler. Sidst, men ikke mindst bruger jeg en del tid på at tale om min tillid til dem, og at de hos UngVærdi får lov at starte på en frisk. F.eks. læser jeg ikke om deres fortid fra deres sagsmappe, og jeg vil heller ikke vide noget, med mindre de selv ønsker at fortælle mig det. Samtalen ender med, at den unge igen siger "Ja" til stedet, fordi de nu selv har valgt det, og det er dette "Ja", jeg refererer til fremover, siger Kira.

Det har med tiden vist et resultat, hvor 75% af de unge i dag er i stand til at leve et liv, som de selv synes er værd at leve, hvor de har gang i en uddannelse, et job eller har stiftet familie. F.eks.: Jeg blev kontaktet af politiet angående en pige, som jeg tidligere havde haft kontakt med. Hun sad i fængsel for tyveri. Da jeg var den eneste, hun stolede på, anså politiet mig for hendes værge, hvorefter jeg sørgede for, at hun blev indskrevet i UngVærdi. Hun startede i november måned sidste år. Hun havde ikke lavet noget i et par år, havde ikke noget sted at bo, og røg hash hver dag. Desuden har hun oplevet vold og overgreb af forskellig art stort set hele sit liv. Hun har nu været i gang med UngVærdis træningsprogram, og det virker; forandringerne er synlige og mærkbare, hun har lagt sine kostvaner om, hun har fundet et sted at bo, hun møder regelmæssigt op, hun har forladt sin gamle omgangskreds, hun er livsglad og er begyndt at have appetit på livet, og på hvad fremtiden vil bringe.

Det er vigtigt at forstå, at jeg ikke prøver at ændre den unge, men bestræber mig på at lade det bedre og det naturlige, kreative geni i personen få plads, siger Kira.

Den ene succes fører den næste med sig

Kopenhagen UngVærdi er den foreløbige kulmination af Kiras mange års research, og i dag er det både et projekt for unge, samt en kursus– og workshopvirksomhed for projektledere fra ungdomsprojekter, institutioner, skoler m.m.

Et af de koncepter, jeg har lavet research på de sidste 7 år, er, hvad jeg kalder "Det Menneskelige Værdigrundlag". Det består bl.a. af viden, værdinormer, principper, formål og en mission i livet, som tilsammen udgør et værdigrundlag, hvorfra alt udspringer, lige fra tanke til handling, siger Kira og fortsætter: Det er meget inspirerende og bevægende at se, hvordan forskellige komponenter såsom et menneskeligt værdigrundlag, coaching, workshops, eksperimenterende aktiviteter, undervisning og projektmiljø tilsammen kan danne et mønster, der i UngVærdis tilfælde assisterer en person til at åbne op for en konto i sig selv af uendelige ressourcer. Og når der først er åbnet op for den konto, er succesen uundgåelig, og min erfaring har vist mig, at den ene succes fører den næste med sig.

Jeg har en dyb og urokkelig tro på, at det kan lade sig gøre

Jeg kan forestille mig, hvorfor og hvordan en ung person kan havne i alvorlige problemer. Men det er mig en stadig kilde til undren og ydmyghed, hvor lidt korrigering der skal til for at opnå store resultater. For jeg føler, at jeg kun lige har åbnet op for den teknologi og genialitet, der er indbygget i mennesket, siger Kira og fortsætter:

Jeg har en dyb og urokkelig tro på, at det kan lade sig gøre, en tro på at hvert menneske er et uopdaget kontinent, og at vi alle er et højt teknologisk redskab, nemlig kroppen. Og hvis vi trykker på de rigtige knapper, åbnes der op for en verden med de fineste følelser, tanker, evner og meget meget mere, og det er nok i bund og grund min hjertesag med disse unge, at det skal være dem forundt at opleve dette.

Men i sidste ende, efter denne nye oplevelse af sig selv, - sammenlignet med de krænkende og nedværdigende oplevelser, som de i en meget ung alder har været udsat for, som står i stærk kontrast til de basale menneskerettigheder - er valget for hvordan livet skal leves deres, den unges, slutter Kira Andersen.

Af Rolf Christoffersen & Yvonne Briand Christensen

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.