TOPAZ Nummer 1 / 2001
Velkommen
Kom stress til livs
En have til helbredelse og lindring
Videnskabens nye øjne
Hildegard von Bingen
Banebrydende ungdomsprojekt
Filmanmeldelse: The Unbreakable
Bæredygtig udvikling

Hildegard von Bingen (1098 - 1179)

Topaz Magasinet vil en gang imellem bringe artikler om enestående historiske personer, hvis liv er blevet en ledestjerne for mange mennesker.

Hildegard von Bingen blev født i Rheinhessen i Tyskland i 1098, et tidspunkt, hvor korstogene udgik til Jerusalem, og hvor samfundet udelukkende blev domineret og regeret af mænd. I løbet af sit liv ændrede Hildegard radikalt tidens opfattelse for, hvad der blev betegnet som kvindens rolle, og hun blev rådgiver for kejseren, for de kongelige, for paver, biskopper og lægmænd. Hun tiltrak alle mulige mennesker og hendes kreative liv omfattede teologi, filosofi, antropologi, kosmologi, musik, eksorcisme og healing.

Hildegard, den yngste i en søskendeflok på ti, udviste hurtigt evner som barn, der gjorde hende anderledes end hendes brødre og søstre og alle andre. Til trods for et livslangt dårligt helbred havde hun en usædvanlig evne til, som hun kaldte det, ‘at se med sjælen’. Gennem hele sit liv var hun synsk og havde syn af både verdslig og åndelig karakter, og i en alder af 43 blev hun i et af sine syn opfordret til at nedskrive deres indhold. Med støtte fra paven fulgte så en periode med hårdt arbejde, hvor hun skabte et stort bibliotek af skrifter, musikkompositioner, digte og breve, samtidig med at hun holdt taler landet rundt.

Hildegard von Bingen levede et liv, der forenede åndelige og religiøse oplevelser med foretagsomhed og ansvar over for verdenen omkring hende. Hun blev kendt i sin egen tid som en viis kvinde og en profet for det tyske folk. Hun rådgav ledere og almindelige mennesker og brugte sit liv på at tjene andre på grund af de evner, der var hende skænket. Hun blev et levende eksempel på modet til at kæmpe for det, hun troede på kunne forandres, og hun besad visdom og ydmyghed nok til at vide, hvad hun ikke kunne ændre. Hildegard blev et symbol på håb, inspiration og tro for både mænd og kvinder, og hendes liv og udstråling lyser helt ind i vor tid.

Det følgende digt, skrevet af Hildegard von Bingen, udtrykker en indstilling som tydeligvis var central i hendes liv:

Sjælen er som en vind, der fyger hen over urter,
og som dugdråber, der falder på græsset,
og som den regnfulde luft, der får ting til at gro.
Mennesket kan på samme måde lade sin godgørenhed stråle
på alt, som bærer en længsel.
Han kan være en vind, som hjælper de syge,
en dugdråbe, som trøster de forladte,
og regnfuld luft, ved at opløfte de udmattede,
og fylde dem med kærlighed og give sin sjæl
til dem der længes.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.