TOPAZ Nummer 1 / 2001
Velkommen
Kom stress til livs
En have til helbredelse og lindring
Videnskabens nye øjne
Hildegard von Bingen
Banebrydende ungdomsprojekt
Filmanmeldelse: The Unbreakable
Bæredygtig udvikling

En have til helbredelse og lindring

Af Job Van Splunter, arkitekt.

Der er visse sandheder, man kan komme til ved gennemgående studier af hvordan naturens orden hænger sammen. Som f.eks. forståelsen af at alt, hvad vi ser, har sit udgangspunkt i de usete energi-verdener for senere at manifestere sig i den sete verden; eller at der kan ikke være en bevægelse af energi uden en medfølgende og omsluttende fysisk masse. Dette har for mig været udgangspunkt for en hel del fascinerende forskning. At være opmærksom på disse sammenhænge er af stor betydning for kunstneren, arkitekten, maleren og enhver, der arbejder med design og udsmykning.

Ud fra enkle koncepter som disse kan meget udrettes inden for designområdet. Gang på gang viser erfaringer "i marken", at en konsekvent praktisk fortolkning af enkle koncepter danner grundlaget for en helt ny arkitektur.

Haven til helbredelse og lindring

For nylig, efter forespørgsel fra "The Peace Flame Foundation 94", har jeg arbejdet på at designe en have til helbredelse og lindring med den hensigt at benytte designet til forskellige centre for traumebehandling i Bosnien. Der er meget visdom og mange koncepter i dette design, der let kunne finde anvendelse inden for mange andre områder.

En måde at anskue traume på, er at se det som en ekstrem form for ubalance i den energistrøm vi har i kroppen. Gennem mine studier af hvordan naturens orden hænger sammen er jeg kommet frem til, at et af de naturlige energisystemer, vi har i kroppen, er et fem-delt energisystem. Det er bl.a. ansvarlig for: at skabe, at føle, at mærke, at handle og at tænke/huske. Helbredelsen af en patient kan derfor hjælpes på vej ved at påvirke balancen i dette fem-delte energisystem, via arkitektur eller design. Dette er den grundlæggende idé bag haven. Ideen er vidtrækkende i sine implikationer, idet den benytter sig af forskellige indflydelser fra f.eks. landskaber, farver og former.

Overordnet består haven af tre dele; en ydre ring med stedsegrønne træer, en mellemliggende ring med hovedsagelig gule blomster og en central cirkel med blå pagoder placeret omkring en lille sø. Disse tre dele af haven er designet til at sætte en person i forbindelse med tre forskellige stadier i dem selv. Det første stadie, man går igennem, handler om at give slip. Det kan f.eks. være et problem eller en sorg man bærer rundt på. Det næste stadie handler om at bevare. Det kan f.eks. være stunder, der har haft stor betydning i personens liv. Det sidste stadie handler om at se fremad. F.eks. hvilke værdier eller karakteregenskaber ønsker man at bygge videre på i sit liv. Når man træder ind i haven, bevæger man sig først igennem det femdelte energisystems naturlige orden, som jeg har givet farverne: grøn, gul, blå, rød og hvid. Efter at jeg havde forklaret teknologien og farverne for de officielle repræsentanter fra Tuzla (Bosnien), begyndte de at forstå de grundlæggende principper for farver og deres direkte indflydelse – f.eks. var FN-styrkernes blå hjelme og baretter med deres overvågende og beroligende funktion, under og efter krigen, stadig noget de kunne huske.

Selv om principperne bag havens teknologi er enkle, er der mange interessante virkninger og anvendelsesmuligheder, som bør beskrives og forklares, men det kan ikke lade sig gøre her af pladsmæssige hensyn. Dog kan nævnes én af teknologierne, som handler om stierne i haven. Disse er specielt designede, så de relaterer til "stierne" i vores tankebaner, så når man stopper op for at overveje, hvilken retning man skal gå, stimuleres de forskellige valgmønstre, vi gør brug af i vores tankeprocesser.

I haven til helbredelse og lindring er alting designet specifikt for at skabe en helbredende og balancerende atmosfære. Hvert område i haven vil udvikle sin særlige indflydelse og atmosfære, efterhånden som haven tages i brug.

Udviklingen af haven

De folk, der har bestilt haven, er meget entusiastiske omkring designet og ideerne bag det. Vi navigerer stadig gennem bureaukratiet i Bosnien-Hercegovina, men vi er fortrøstningsfulde, idet de første spæde skridt nu er taget.

I mellemtiden er jeg med stor iver ved at undersøge andre muligheder for at bruge dette design, både i Europa og i Mellemøsten.

Job van Splunter
Arkitekt gennem tyve år og bor og arbejder i Holland, hvor han har specialiseret sig i en kombination af design og esoteriske studier.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.